O MNIE

Kliknij w obrazek aby prześledzić kolejny etap mojego zawodowego życiorysu:

1.”Jestem stąd” – moje korzenie

2.”Droga do polityki” 19912-2006

3.”Polityk i samorządowiec – akt I” 2006-2008

4.”Dla środowiska i regionu” 2008-2014

5.”Samorządowiec i polityk akt II” 2014-2015

6.”Wicewojewoda Śląski” 2015

7.”Posłanka, polityk cdn…” – wybory 2015

miniatura jestem stąd  miniatura droga do polityki  miniatura samorządowiec i polityk początki2 miniatura dla środowiska i regionu środowisko o mnie2  Bez nazwy-wojwwoda poprawki

baner posłanka cdn

Jestem stąd

Pochodzę ze śląsko – morawskiej rodziny. Urodziłam się w sercu Śląska, w Katowicach (to rodzinne strony mamy), ale moim domem są Krzanowice, gdzie ukończyłam pierwszy etap edukacji – szkolę podstawową. Tu mieszkała rodzina Ojca, tu , z Siemianowic przeprowadziła się po ślubie moja Mama.

wide_1441443398lot_krzanowice5_edited2-bis-980

Wyrosłam w klimatach, o których opowiada artykuł wspomnieniowy napisany z okazji 750 – lecia praw miejskich Krzanowic na prośbę miejscowej gazety.

bez-nazwy-1cietki2przeczytaj: cietki

Jako uzupełnienie gawędy  o „cietkach” niech swoją historię opowiedzą także przedwojenne fotografie przedstawiające rodzinę pradziadków Machowskich i Labrygów.

rodzina

Szkołę podstawową ukończyłam  w Krzanowicach, a świadectwo maturalne otrzymałam w I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Kasprowicza w niedalekim Raciborzu . Wspominam ten czas z wielkim sentymentem i nostalgią. Od dziecka byłam społeczniczką ale i realistką. Wiedziałam, że aby działać i mieć wpływ na otoczenie, trzeba to robić skutecznie. Gdy patrzyłam w swoją przyszłość nie myślałam o dalekich krajach – moje marzenia dotyczyły bliższej i dalszej okolicy, by to co bliskie spełniało nasze aspiracje. Było więc czymś naturalnym, że lokalny patriotyzm zdeterminował moje życie. Tu założyłam rodzinę i tu jest mój dom. Mam dwóch dorosłych synów.

szkola-gl

 Droga do realizacji obietnic

Natura Ślązaczki i temperament działaczki społecznej wyznaczyły moją ścieżkę zawodową i rolę w społeczeństwie. Zawodowym początkiem pracy dla społeczności lokalnej było objęcie stanowiska dyrektorki Gminnego Ośrodka Kultury w Krzanowicach. To dla mnie bardzo pozytywne, dobre i dające wiele radości i satysfakcji doświadczenie, zwłaszcza, że mogłam aktywnie uczestniczyć w tworzeniu się pierwszego, prawdziwego samorządu w wolnej Polsce. W latach 1992-96 byłam aktywną dziennikarką, a w konsekwencji objęłam funkcję redaktor naczelnej „Nowin Raciborskich”. Jednocześnie uzupełniałam wykształcenie prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.W pracy dziennikarskiej pasjonowały mnie zagadnienia związane z prawnymi aspektami funkcjonowania administracji publicznej, integracją europejską oraz funduszami europejskimi.

nowiny

W roku 1996 rozpoczęłam pracę w samorządzie, najpierw jako naczelnik Wydziału Organizacyjnego, a wkrótce Rozwoju i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miasta w Raciborzu. Nadszedł rok 1997. Pamiętnej, tragicznej powodzi tysiąclecia nikt z nas nie zapomni. Był to dla wszystkich czas bardzo ciężkiej, aktywnej, ale i skutecznej pracy w sztabie kryzysowym. Tragedia, która dotknęła wiele rodzin, stała się dla nas imperatywem do natychmiastowego działania na rzecz poszkodowanych i odbudowy infrastruktury. Cel był jeden – pomóc potrzebującym jak najszybciej i jak najefektywniej! Z tym trudnym doświadczeniem związana była moja kolejna funkcja publiczna, zostałam doradcą w projekcie Banku Światowego na rzecz usuwania skutków i profilaktyki zagrożeń powodziowych.

urzad

W Urzędzie Miasta, wraz z bardzo młodymi wówczas ludźmi stworzyliśmy zespół specjalistów, który owocnie pozyskiwał tak potrzebne po powodzi poważne wsparcie finansowe. To wtedy Racibórz stał się krajowym liderem w pozyskiwaniu środków europejskich. Oto fragmenty mojego CV dotyczące tego czym zajmowałam się szefując obu wydziałom Urzędu Miasta:

Koordynowanie prac związanych z pozyskiwaniem środków pomocowych, zarządzanie projektami, organizacja kontaktów i współpraca z MSP w zakresie wspólnych projektów,  tworzenie wspólnych z samorządem programów rozwoju MSP .Zarządzanie zasobami ludzkimi; tworzenie i wdrażanie systemu rekrutacji, oceny pracowników, systemu motywacyjnego. Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna organizacji, public relations.

Satysfakcję z pracy w tym okresie  przyniosły mi wymienione również w tym CV osiągnięcia. Szczególnie cenię sobie  pozyskania w dobrym stylu europejskich pieniędzy z funduszy przedakcesyjnych na obwodnicę śródmiejską i „przebicie” ul. Pocztowej. Na owe czasy i biorąc pod uwagę sytuację, że nie byliśmy jeszcze członkami UE, to były duże pieniądze.  Taką radość dała mi również organizacja III Wojewódzkich Dożynek w Raciborzu. Część tej imprezy stanowił festiwal producentów żywności i prezentacje kuchni polskiej i czeskiej pod nazwą „Raciborskie Kulinaria '2002”.  W tych latach były to prekursorskie działania marketingowe i promocyjne, bo takie pomysły jak „Festiwal Śląskich Smaków” czy prezentacje kuchni regionalnych były jeszcze w powijakach.

plansza2-bis-mala-rgb-2

Osiągnięcia:

1.Efektywne starania o środki pomocowe; miedzy innymi:

– wdrożenie i realizacja programu Phare Odbudowa w wyniku którego uzyskano dofinansowanie, przeprowadzono i rozliczono ponad 80 projektów na rzecz małych przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych i infrastruktury komunalnej

– nawiązanie współpracy z Duńską Agencją Ochrony Środowiska i przyznanie grantu rzeczowego na budowę kanalizacji i nowego ujęcia wody dla Raciborza

– samodzielne przygotowanie wniosku do programu Phare CBC na modernizację układu komunikacyjnego w kierunku przejść granicznych, ocenionego przez panel ekspertów Władzy Wdrażającej na 97 punktów na 100 możliwych, dzięki czemu miasto uzyskało dofinansowanie w wysokości 2 mln euro

– opracowanie programu , przygotowanie wniosku, realizacja i rozliczenie projektu „W stronę partnerstwa. Przygotowanie młodzieży z dorzecza Górnej Odry do aktywnego uczestnictwa w procesie integracji europejskiej”, na który uzyskano grant w wysokości 50 tys.euro od Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

2. Koordynowanie prac nad tworzeniem i realizacją strategii rozwoju miasta

3. Wdrożenie i koordynowanie realizacji Programu Partnerstwa Lokalnego aktywizującego grupy mieszkańców wokół małych projektów inwestycyjnych

4. Opracowanie koncepcji lokalnego produktu turystycznego i promocja walorów turystycznych miasta przy technicznej i finansowej współpracy lokalnych touroperatorów,

5. Przygotowanie programu, pozyskanie pozabudżetowego dofinansowania  i koordynowanie realizacji dużych przedsięwzięć promocyjnych miasta, między innymi III Dożynek   Województwa Śląskiego

logotypy-3

Zainteresowanie i praktyczną wiedzę o funduszach europejskich mogłam wykorzystać kierując analogicznym Wydziałem Rozwoju w Urzędzie Miasta  w Rybniku, a następnie Regionalnym Biurem Projektów Europejskich, będąc jednocześnie akredytowanym konsultantem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Byłam też współzałożycielem, a później prezesem Śląskiego Towarzystwa Gospodarczego Pro Europa – organizacji pozarządowej wspierającego lokalny rozwój i przedsiębiorczość.

Regionalne Biuro Projektów Europejskich profesjonalnie wspierało przedsiębiorców i samorządowców regionu w pozyskiwaniu europejskich funduszy pomocowych we wszystkich dziedzinach. Zbudowany tam zespół młodych fachowców wsparł moją działalność w ŚTG ProEuropa w staraniach (z sukcesem!) o grant na stworzenie punktu konsultacyjnego dla MSP, o czym mowa w powyższym wywiadzie. Następnie umożliwił we współdziałaniu z miastem wyznaczenie i realizację perspektywy dla zbudowania platformy współpracy biznesu polskiego i czeskiego. Uzyskaliśmy dofinansowanie na projekt utworzenia w wyremontowanej  kamienicy  Polsko – Czeskiego Ośrodka Współpracy Gospodarczej. To również był mój projekt autorski. Więcej o projekcie, zadaniach i działalności Ośrodka w zamieszczonych prezentacjach.

do-preentacji-1bis-bis-1024x384bis

prezentacja-na-batorego-7-ver-3-ost-1

POLSKO – CZESKI OŚRODEK WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ W RACIBOR

pczowg_prezentacja

Ośrodek pod egidą Stowarzyszenia ProEuropa jako Punkt Konsultacyjny PARP działał w tym obiekcie do roku 2011, a częścią projektu związanego ze współpracą polsko  – czeską zarządzał raciborski magistrat.

2008_09.indd

Polityka i życie zawodowe

Zaangażowanie się w życie polityczne było zatem naturalną konsekwencją mojej drogi społeczno-zawodowej. W roku 2002 po raz pierwszy spróbowałam swych sił w wyborach samorządowych kandydując z ramienia PO i PIS do Sejmiku Województwa Śląskiego. Zabrakło niewiele głosów do sukcesu, ale biorąc pod uwagę fakt, że na scenie politycznej regionu był to mój debiut , było nieźle!

123plakat-na-strone

W 2005 roku objęłam mandat radnej wojewódzkiej II kadencji.

Obiecałam sobie, że niezależnie, gdzie w życiu publicznym przyjdzie mi działać, będę pilotować lokalne projekty, dbać o rozwój i dobrą kondycję miejsc z których pochodzę i które mnie ukształtowały. Konsekwencją takiej postawy był ponowny start w wyborach samorządowych w 2006 roku z ramienia Platformy Obywatelskiej , której członkiem zostałam rok wcześniej. Uzyskałam poparcie 9526 osób. W III kadencji Sejmiku Województwa Śląskiego pełniłam funkcję szefowej klubu radnych PO, a także komisji rozwoju i zagospodarowania przestrzennego. Startowałam pod hasłem „Nie będziemy gorszym Śląskiem” i starałam się ramach moich kompetencji walczyć o podniesienie rangi i znaczenia raciborszczyzny oraz całego Subregionu Zachodniego pilotując projekty i inwestycje ważne dla tej części województwa. Poniżej prezentacja fragmentów mojej kampanii wizualnej z tego okresu.

skladanka-wybory-2006-bis

Pod koniec roku 2006 objęłam funkcję Sekretarza Powiatu Raciborskiego. Wówczas pisano m.in.:

To za jej czasów zrodziła się koncepcja adaptacji raciborskiego zamku na Ponadgraniczne Centrum Dziedzictwa Kulturowego i zgłoszenia jej do dofinansowania z regionalnego programu operacyjnego dla województwa śląskiego. Powiat zdobył z tego źródła 5 mln euro. Nie bez znaczenia w staraniach o pozyskanie tego wsparcia była pozycja jaką zajmowałam  w Sejmiku Województwa Śląskiego.

Bez wątpienia to, co w tej sprawie sprawiło mi największą satysfakcję, to fakt doprowadzenia do współdziałania włodarzy miasta i powiatu (co trwa do tej pory z dobry skutkiem) dla wspólnej sprawy i uzyskania znakomitego efektu jakim stało się stworzenie centrum kulturalno – społecznego o szerokim spektrum oddziaływania, a przy okazji rewitalizacji odtworzenie wysokiej klasy zabytku sztuki gotyckiej jakim jest kaplica zamkowa.

zamek

W roku 2007 zadebiutowałam z marszu w wyborach do Sejmu RP  z ramienia Platformy Obywatelskiej. Miałam bardzo silną konkurencję w osobach posłów już zadomowionych w parlamencie nie jedną kadencję. Zabrakło kilkuset głosów, co jak na debiut, uważam nie było wynikiem złym, zwłaszcza, że Platforma ulokowała w Sejmie aż czterech posłów z mojego okręgu. W kampanii kładłam nacisk na konieczność zwiększenia udziału kobiet w polskim parlamencie, argumentując to własnymi osiągnięciami w pracy dla regionu jak i posługując się przykładami innych kobiet, które zdobyły pozycję w życiu publicznym. Taką prezentację pokazałam na konferencji prasowej inaugurującej moją kampanię wyborczą do Sejmu VI kadencji.

wybory-2007-3

prezentacja-materialow-na-konf-prasawa,  prezentacja-materialow-na-konf-prasawabis

Moje materiały wyborcze, to również debiut. Bardzo wspierał mnie mój starszy syn Wojtek i jego koledzy . Oto plakat, bilboard i ulotka.

kampania-sejm-2007-bo

ulotkawybory-2006

2008 – 2014 – dla Środowiska i Regionu

W lutym 2008 roku roku otrzymałam nominację na prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ustępując z mandatu radnego Sejmiku.

Kierowanie i czuwanie nad  prawidłową realizacją priorytetów i celów strategicznych zapisanych w statucie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz innych dokumentach wytyczających zakres  działalności tej instytucji  to oczywista rola osoby stojącej na jej czele.  Moje spojrzenie na pełnienie funkcji prezesa tej największej w Polsce wojewódzkiej placówki działającej na rzecz środowiska, obracającej największym budżetem celowym było sumą własnych doświadczeń jako samorządowca, społecznika i po trosze menagera biznesu , wiedzy odnośnie  oczekiwań i potrzeb przyszłych beneficjentów pomocy finansowej na przedsięwzięcia proekologiczne, ich możliwościami absorpcji dużej ilości środków europejskich oraz potrzeby szerokiej akcji podnoszącej świadomość społeczną w podstawowych sferach troski o środowisko i nasze otocznie.

Za zadanie priorytetowe  uznałam więc przede wszystkim skuteczne przygotowanie Funduszu do wsparcia procesu pozyskiwania przez samorządy środków unijnych na duże inwestycje środowiskowe. Zainicjowałam odejście od biurokratycznego zarządzania instytucjami publicznymi na rzecz tworzenia wraz z pracownikami modelu instytucji przyjaznej, kompetentnej, i co bardzo istotne; po partnersku komunikującej się z beneficjentami: obywatelami, przedsiębiorcami i samorządami. W początkowych latach pracy skoncentrowałam się na stworzeniu  zintegrowanego, kompetentnego i rozumiejącego się teamu potrafiącego sprostać zadaniom zespołowej pracy dla osiągnięcia wspólnych celów i stworzenia wizerunku instytucji przyjaznej nie tylko środowisku, ale głównie tym, którzy na jego rzecz podejmują działania.

Wdrażanie POIiŚ 2007-2013

W 2008 r. rozpoczęliśmy realizację obowiązków Instytucji Wdrażającej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 dla priorytetów: „Gospodarka wodno – ściekowa” i „Gospodarka odpadami i ochrona środowiska”. Szczegóły  tego segmentu  działalności WFOŚiGW w Katowicach w tym okresie znajdziecie Państwo w poniższym biuletynie oraz kolejnych, które obrazują zasięg i rozmiar pomocy finansowej dla ważnych dla województwa przedsięwzięć ekologicznych w tej perspektywie finansowej.

biuletyn-3-4

 biuletyn

wfosigw_2010_1.indd

wfosigw_2010  biuletyn_poiis_2012  biuletyn_poiis_2013

Polityka Informacyjna

W mojej wizji funkcjonowania  Funduszu dużą wagę przykładałam do szerokiej współpracy z mediami oraz realizacji szeroko zarysowanej polityki informacyjnej gwarantującej zainteresowanym naszą pomocą bieżący dostęp do wiedzy o dofinansowaniach , dotacjach i pożyczkach możliwych do uzyskania zarówno przez samorządy, sektor przedsiębiorczości jak i organizacje pozarządowe.

Do dziś znakomicie się sprawdza przygotowana i prowadzona przez pracowników witryna internetowa Funduszu, której rekonstrukcję opracowano w wyniku jednej z pierwszych moich inicjatyw po rozpoczęciu pracy. Można tam znaleźć wszystkie informacje o działalności instytucji jak też sprawozdania Zarządu z poszczególnych lat mojej kadencji.

bez-nazwy-1

http://www.wfosigw.katowice.pl/

Wśród zadań statutowych, których realizacje można prześledzić w sprawozdaniach zamieszczonych w witrynie Funduszu były również i takie, które sprawiały mi szczególną, osobistą satysfakcję, wynikającą głównie ze świadomości natychmiast odczuwalnego i społecznie  akceptowalnego efektu przyznania dotacji. Chodzi o dofinansowanie zakupów sprzętu ratowniczego (głównie specjalistycznych, nowoczesnych i świetnie wyposażonych pojazdów)  dla jednostek Ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej w ramach zapobiegania i likwidacji poważnych awarii i ich skutków. W latach 2009-2013 Fundusz przeznaczył na to zadanie 54 mln złotych.

strazacy-1

 Politykę informacyjną Fundusz prowadził m.in. poprzez audycje radiowe – regionalne i lokalne, lokalne portale internetowe i telewizje kablowe, gdzie wspieraliśmy specjalnie stworzone strony i audycje dotyczące ekologii. Osobnym  stałym elementem tej postawy były również tzw. „śniadania prasowe”, które stały się  cyklicznymi  spotkaniami z mediami, platformą dla przekazania społeczeństwu najważniejszych dla regionu wiadomości o naszych działaniach i inicjatywach dla dobra środowiska. Poniżej przykłady:

polskie-radio         radio-em         radio-90

Polskie Radio Katowice „Kawa na ławę” – 2008 – O moich planach związanych z objęciem stanowiska Prezesa Funduszu

Radio eM  Katowice „Rozmowy poranka” – 2009 – O bieżących sprawach na styku gospodarki i ochrony środowiska

Radio 90 – Rybnik – 2013 – Już wtedy zajmowałam się problem smogu

http://www.radio90.pl/lenartowicz-restrykcje-nic-nie-pomoga.html

wyjazdowa-liberc

Raciborska Telewizja Kablowa – 2010 – Wyjazdowa konferencja prasowa w sprawie spalarni śmieci i gospodarki odpadami – „Jak to robią Czesi.”

http://www.naszraciborz.pl/site/film/1840-ekologia-xi-2010.html.html

zielony-telefon-bis

Przez parę lat współpracy z Maciejem Bakesem w audycji Polskiego Radia „Zielony Telefon” udało się przekazać wiele ważnych informacji o działalności Funduszu i, mam nadzieję, wyedukować sporo słuchaczy. Oto niektóre fragmenty naszych spotkań:

wfosigw_02_2012-bis

wfosigw_02_2012

Współpraca dla edukacji ekologicznej – akcje i kampanie

Jak wspomniałam współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami  z różnych branż dla podniesienia świadomości ekologicznej w śląskiej społeczności, pracy edukacyjnej z młodzieżą i dziećmi, a także podnoszenie świadomści ekologicznej w dorosłym społeczeństwie, to prawie najważniejsze wyzwanie z okresu mojej pracy w Funduszu. Jedną z pierwszych osób, która zwróciła uwagę publicznie na problem ochrony środowiska, a zwłaszcza na zanieszczonym poindustrialnie Śląsku był hierarcha katolicki, arcybiskup Damian Zimoń. On i jego następca na stolcu metropolity górnośląskiego – arcybiskup Wiktor Skworc byli patronami wielu funduszowych akcji i przedsięwzięć edukacyjnych.

archbishopy

80879536_2529949437288397_3972320054120284160_n

Notatka o patronacie metropolity górnośląskiego nad powołaniem śląskiej Akademii Ekologicznej : arcybiskup

Dużym zainteresowaniem cieszyła się i szerokim echem odbiła się wśród odbiorców wsparta przez Fundusz się kampania „Życie po śmieciach”, która przygotowywała społeczeństwo do wejścia w życie ustawy o gospodarce odpadami. Akcję  zainicjowały i realizowały media śląskie blisko współpracujące z Funduszem.

zycie-po-plansza

Także wielkie znaczenie społeczne miała  kampania, której celem jest walka ze smogiem, poprzez promocję likwidacji kotłów i pieców opalanych „byle czym” i zastępowanie ich (tam , gdzie są po temu warunki) ciepłem systemowym zainicjowana przez Fundusz oraz Spółkę Tauron Polska Energia SA pod nazwą „Niska emisja – wysokie ryzyko! „

tauron

Współpraca z samorządami

Wielką wagę zawsze przywiązywałam do współpracy z Samorządami lokalnymi naszego województwa wspierając wraz Zarządem Funduszu nie tylko przedsięwzięcia inwestycyjne, ale także ciekawe inicjatywy edukacyjne, promujące proekologiczne zachowania społeczności lokalnych. Szczególnym przykładem takiej dobrej kooperacji w tym zakresie była i jest organizowana przez gminę Pietrowice Wielkie, a dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz – Eko- Wystawa  (mająca już XVI edycji), projekt  o charakterze targów, gdzie na terenie zrewitalizowanego za europejskie pieniądze obiektu nieczynnej roszarni stworzono Centrum Społeczno – Kulturalne, a w jego ramach hale i tereny wystawowe – idealne miejsce dla prezentacji nowinek technologicznych z dziedziny ochrony powietrza i wody, nowoczesnych  technologii z dziedziny budownictwa i wyposażenia wnętrz, czy organizacji ogrodów. Wojewódzki Fundusz w Katowicach współorganizował konferencje naukowe towarzyszące targom a  związane z inną  tematyką każdej z wystaw. Każdorazowo Fundusz nagradzał także przedsiębiorców – wystawców za najbardziej innowacyjny technologicznie proekologiczny produkt.

eko-wystawa

Współpraca z NGO-sami

Zawsze dobrze i zgodnie pracowało mi się z NGO-sami działającymi na niwie ochrony przyrody. Do tej współpracy i wsparcia dla nich zawsze byłam gotowa. Od nich płynęły inspiracje, znakomite pomysły i ciekawe informacje.

W 2009 roku wypłacono dotacje (łącznie z dopłatami do kredyt

Wspieraliśmy także w działaniach na rzecz środowiska organizacje społeczne takie jak np. Śląską Chorągiew ZHP , a dokładnie Harcerskie Centrum Edukacji Ekologicznej.  Także inne instytucje zajmujące się przyrodą edukacyjnie  i naukowo jak np. Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie otrzymywały w okresie mojej pracy w Funduszu poważne środki umożliwiające ich rozwój, a przez to poszerzające ich możliwości realizowania i naszych celów edukacyjnych  zapisanych w statucie.

ogrod-botaniczny

Harcerze uhonorowali mnie niezwykłą nagrodą,  Laską Skautową „Niezawodny Przyjaciel” – najwyższym odznaczeniem Związku Harcerstwa Polskiego przyznawaną za zaangażowanie na rzecz Związku i jego działalności.

harcerstwo

Działania motywacyjne dla społecznej aktywności proekologicznej

Fundusz tradycyjnie i każdego roku nagradzał zarówno proekologiczne organizacje pozarządowe jak i osoby prywatne zaangażowane w kształtowanie społecznie aktywnych postaw wobec zjawisk zagrażających środowisku i otoczeniu człowieka. Zawsze zwracałam uwagę na innowacyjność i atrakcyjność edukacyjną tych działań. Stanowiły one zachętę i motywację dla wszystkich , którym leży na sercu troska o środowisko.

ekoak            zielone_czeki_logo

Konkursy„EkoAktywni” organizowane są przez Fundusz od 2008 roku. Kierowane są do organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji) oraz do grup nieformalnych (np. szkolnych klubów ekologicznych) prowadzących działalność lub realizujących programy z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony przyrody, profilaktyki zdrowotnej dzieci z obszarów na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska.
Celem konkursów jest zachęcenie organizacji do coraz intensywniejszej działalności w zakresie szeroko pojętej edukacji ekologicznej i nagrodzenie za prowadzoną dotychczas działalność. Z kolei od 1994 roku z okazji Dnia Ziemi – Fundusz przyznaje nagrody tzw.” Zielone Czeki”. „Zielone czeki” to nagroda finansowa dla osób wyróżniających się w działalności proekologicznej na terenie naszego województwa. Prawo zgłaszania kandydatów do „Zielonych czeków” przysługuje samym kandydatom, członkom Kapituły oraz instytucjom i organizacjom z całego województwa zajmującym się  ochroną środowiska od strony naukowej, urzędowej lub społecznej.

eko-czeki

Wsparcie dla inwestycji

Wsparcie inwestycji proekologicznych w naszym województwie w każdy z możliwych statutowo sposobów (dotacje, pożyczki, pożyczki umarzalne) przyznawanych na projekty w ramach programów lokalnych jak i w ramach POIŚ i  w jak najszerszym spectrum  terytorialnym, zorientowanym na potrzeby gmin i ich mieszkańców to nie jest specjalny powód do dumy, bo  reprezentowanie takiej postawy należało do naszych (jako Zarządu) obowiązków służbowych. Ale wbrew krążącym obecnie opiniom, że środki były źle i niegospodarnie wydawane przez Wojewódzkie Fundusze, że wydawano je po uważaniu i kumoterstwu politycznemu, chcę tu na kilku przykładach pokazać jak to działo się za mojej kadencji na Śląsku. Przytaczam poniżej tylko parę przykładów ale zapis wszystkich ważniejszych działań można znaleźć na stronie katowickiego funduszu w zakładce: http://www.wfosigw.katowice.pl/aktualnosci-archiwalne.html?limit=20&start=240

kosciol_jaworzno

http://www.wfosigw.katowice.pl/aktualnosci/231-ekologiczny-prad-z-dachu-kosciola-oszczedza-srodowisko.html

czestochowa-jaworzno-koks2

http://www.wfosigw.katowice.pl/aktualnosci/827-ekologiczny-gaz-koksowniczy-z-czestochowy.html,

http://www.wfosigw.katowice.pl/aktualnosci-poiis/405-sa-juz-europejskie-dotacje-na-kanalizacje-w-jaworznie.html

http://www.wfosigw.katowice.pl/aktualnosci-poiis/1463-sosnowiec-ma-nowoczesny-zaklad-przetwarzania-odpadow.html

http://www.wfosigw.katowice.pl/aktualnosci/1482-otwarcie-zmodernizowanego-oddzialu-kardiologii-szpitala-specjalistycznego-w-zabrzu .html

Silniki gazowe ruszają w Rudzie Śląskiej

zec-1duze

Zakłady Energetyki Cieplnej SA w Katowicach ukończyły realizację inwestycji pn. „Budowa silników gazowych z generatorami energii elektrycznej oraz kotła gazowego”. 27 lutego 2014 roku odbyła się uroczystość otwarcia inwestycji w Wydziale XII ZEC SA „Śląsk” w Rudzie Śląskiej. W wydarzeniu tym uczestniczyła Prezes ZEC SA Longina Kugiel, Prezes Katowickiego Holdingu Węglowego SA – Roman Łój, Gabriela Lenartowicz – Prezes WFOŚiGW w Katowicach, Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Andrzej Gościniak, Stanisław Dąbrowa – Członek Zarządu Województwa Śląskiego, Arcybiskup Metropolita Katowicki Wiktor Skworc i inni zaproszeni goście.

W ramach inwestycji przewidziano zabudowę dwóch silników (agregatów kogeneracyjnych) o mocy cieplnej 1,45 MW i elektrycznej 1,48 MW każdy oraz kotła gazowego o mocy do 6 MW zasilanych gazem pochodzącym z odmetanowania Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” Ruch „Śląsk”. Wyprodukowana energia cieplna częściowo zastąpi energię produkowaną dotychczas w kotłach opalanych węglem, natomiast energia elektryczna będzie wykorzystywana na terenie KWK „Wujek” Ruch „Śląsk”.

Koszt zadania wyniósł blisko 12 mln zł. Wojewódzki Fundusz wsparł tę inwestycję preferencyjną pożyczką w wysokości 5,79 mln zł. Roczna produkcja energii elektrycznej w agregacie kogeneracyjnym wyniesie min. 18.148 MWh, a przewidywane roczne oszczędności w kosztach produkcji wyniosą ok. 2,9 mln zł.

Dzięki realizacji tego zadania wyeliminowana zostanie emisja metanu do atmosfery, co jest szczególnie istotne dla klimatu, gdyż metan ma potencjał cieplarniany wielokrotnie większy niż dwutlenek węgla. Dzięki energetycznemu wykorzystaniu gazu kopalnianego nastąpi znaczące zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, powstających dotychczas w kotłach węglowych eksploatowanych przez ZEC, produkujących ciepło dla odbiorców na terenie Rudy Śląskiej i Katowic (m.in. pyłu o 8.473 kg/a, dwutlenku siarki o 94.614 kg/a, tlenków azotu o 42.237 kg/a i dwutlenku węgla o 17.140 Mg/a). Ponadto usunięcie metanu z kopalni znacząco zwiększy bezpieczeństwo górników pracujących pod ziemią, gdyż gaz ten po zmieszaniu z powietrzem ma właściwości wybuchowe.

Zakłady Energetyki Cieplnej SA w Katowicach są jednym z większych producentów ciepła – a w ostatnich latach również producentem energii elektrycznej – na terenie województwa śląskiego. Jednocześnie – obok Spółki Energetycznej „Jastrzębie” S.A – są liderem w naszym województwie w dziedzinie energetycznego wykorzystania metanu. Zakończone zadanie jest piątą inwestycją ZEC, polegającą na budowie urządzeń zasilanych gazem z odmetanowania kopalń, współfinansowaną ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Ponadto ZEC S.A., ze wsparciem Funduszu, zrealizował wiele innych zadań, których efektem jest poprawa stanu środowiska naturalnego w naszym województwie, polegających m.in. na wykonaniu instalacji odpylania spalin oraz modernizacji kotłów. W przygotowaniu są kolejne zadania tego inwestora, związane z zabudową agregatów kogeneracyjnych oraz instalacji odpylania

Nowoczesny Radar na Górze Św. Anny

radar-baner

Umowa o udzieleniu dotacji do kwoty 4 805 161,13 zł Instytutowi Meteorologii i Gospodarki Wodnej na budowę stacji radaru meteorologicznego na Górze Św. Anny została podpisana w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Katowicach. W spotkaniu wzięli udział: przedstawiciele Rady Nadzorczej Funduszu – prof. Aleksander Herczek i Jerzy Suchy, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Katowicach Gabriela Lenartowicz, Zastępca Prezesa Zarządu Agnieszka Siemińska oraz Kierownik Zespołu Gospodarki Wodnej i Ochrony Wód Krystian Smuda. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej reprezentował wicedyrektor dr Rafał Bąkowski

Radar obejmie zasięgiem obszar województw: śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego o powierzchni 41 700 km2, na którym zamieszkuje 8,5 mln ludzi. Radar umożliwi dokładniejsze prognozowanie zagrożeń oraz szybsze ostrzeganie przed nimi ludności poprzez: objęcie skutecznym zasięgiem radarowym obszarów źródłowych Odry, Opawy i Ostrawicy oraz ich górnych biegów, poprawę dokładności pomiaru natężenia opadów i prognozowania zasilania w/w rzek w wody opadowe, monitorowanie groźnych zjawisk meteorologicznych związanych z wiatrem na obszarze województwa śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego, ocenę stanu skupienia hydrometeorów (rozróżnia deszcz, grad, śnieg). Na terenie woj. śląskiego w efektywnym działaniu nowego radaru znajdą się wszystkie zlewnie polskich dopływów górnej Odry, szczególnie Psiny, Kłodnicy, Rudy i Bierawki. Zapewni to wysoką gwarancję informacji o opadach w dorzeczu górnej Odry, szczególnie w zlewniach zasilających zbiorniki Dzierżno i Rybnik.

Radar na Górze św. Anny zostanie zintegrowany z systemem POLRAD. Uwzględniając dodatkowo planowane wdrożenie systemu INCA można stwierdzić, że planowana inwestycja umożliwi lepsze prognozowanie hydrologiczne i sterowanie kaskadą zbiorników w celu uzyskania co najmniej 24 godzinnego czasu wyprzedzenia dla planowanych odpływów z tych zbiorników oraz 48 godzinnego wyprzedzenia ostrzeżeń o katastrofalnych wzrostach stanów wody na dolnej Nysie Kłodzkiej i Odrze poniżej ujścia Nysy.

Wybudowanie radaru umożliwi synoptykom stawianie bardziej precyzyjnych prognoz meteorologicznych i hydrologicznych w czasie normalnych warunków pogodowych jak i podczas ekstremalnych zjawisk atmosferycznych. Dodatkowo bardziej precyzyjna prognoza pogody pozwoli na wcześniejsze zaalarmowanie odpowiednich służb kryzysowych, a co za tym idzie lepszą ochronę ludzi i ich mienia.

Całkowity koszt budowy radaru wyniesie ok. 12,7 mln zł (netto), zadanie jest także współfinansowane ze środków wojewódzkich funduszy w Opolu (2,9 mln zł) i Wrocławiu (2,4 mln zł).

Instalacja biologicznego przetwarzania odpadów w Knurowie

http://www.wfosigw.katowice.pl/aktualnosci/1199-instalacja-biologicznego-przetwarzania-odpadow-w-knurowie.html

knurow-calosc

W Knurowie otwarta została instalacja biologicznego przetwarzania odpadów stanowiąca integralną część instalacji Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Region III województwa śląskiego jest więc wyposażony w Regionalną Instalację do Przetwarzania Odpadów Komunalnych – w skrócie RIPOK – spełniającą normy unijne (najlepsze dostępne techniki BAT) oraz wymagania przepisów polskich. Instalacja należy do Przedsiębiorstwa Produkcyjno–Handlowo–Usługowego „KOMART” Sp. z o.o. w Knurowie.

Technologia biologicznego przetwarzania odpadów zastosowana w Knurowie (gdzie proces prowadzony jest w hali, w zamkniętych bioreaktorach wyposażonych w system oczyszczania powietrza poprocesowego) jest jedną z najnowocześniejszych w Polsce, a zastosowane tam rozwiązania pozwalają na maksymalne ograniczenie oddziaływania Zakładu na środowisko. Kompostownia w Knurowie jest w stanie przerobić rocznie 25 tysięcy ton odpadów biodegradowalnych.

Materiałem wsadowym do procesu stabilizacji tlenowej będą:

  • biodegradowalne odpady zielone zebrane selektywnie,
  • wydzielona ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcja biodegradowalna  oraz inne odpady ulegające biodegradacji.

Inwestycja kosztowała 15 milionów złotych. Budowę Zakładu w Knurowie wsparły Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. WFOŚiGW udzielił inwestorowi ponad 3-milionowej pożyczki.

Budowa/rozbudowa instalacji regionalnych wynika z konieczności spełnienia wymagań prawnych, m.in. w zakresie osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu poszczególnych rodzajów odpadów oraz ograniczenia składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, dlatego wsparcie finansowe dla tego rodzaju inwestycji  jest uzasadnione.

2014-2015 w Zarządzie Województwa Śląskiego

Po wyborach do Sejmiku w 2014 roku objęłam funkcję członka zarządu województwa. Wybory samorządowe były dla mnie osobistym sukcesem. Mandat Radnej uzyskałam 21 311 głosami poparcie, co było drugim wynikiem w województwie śląskim. Odebrałam ten rezultat jako wyraz zaufania i aprobaty dla moich wysiłków na rzecz lokalnych społeczności oraz dostrzeżenie efektów pracy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Moja kampania wyborcza w naturalny sposób odnosiła  się do doświadczeń zawodowych. Kierowałam się myślą, że najważniejszą sprawą w najbliższej perspektywie czasowej jest rozumne, pożyteczne i skuteczne zagospodarowanie pieniędzy unijnych,własnych  i budżetowych jakimi dysponujemy na Śląsku.

ulotka-awes-i-rewers-male

gabriela-lenartowicy-miniboard-bis

Środki UE dla Śląska

W ramach funkcji Członka Zarządu Województwa Śląskiego odpowiadałam za pracę następujących wydziałów urzędu Marszałkowskiego: Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Wydział Inwestycji, Remontów i Nadzoru Inwestorskiego,  Wydział Rozwoju Regionalnego, Wydział Turystyki i Sportu  i mój ulubiony Wydział Kultury. Priorytetowym zadaniem było przygotowanie województwa do absorpcji środków europejskich przyznanych regionowi w perspektywie 2014-2020. Temu służyły spotkania z przedstawicielami lokalnych samorządów jak i informacje przekazywane przeze mnie jako uczestniczki  paneli tematycznych różnych konferencji i kongresów. M.in. Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Z kolei dobre relacje z Europejską Komisarz  ds. Rynku Wewnętrznego i Usług Elżbietą Bieńkowską wiele wniosły do prawidłowości naszych przygotowań do dystrybucji unijnych środków.

 zbiorowka-ue-bis 

Priorytetowe inwestycje

Moją ambicją było doprowadzenie do końca dwu najważniejszych inwestycji województwa – Stadionu Śląskiego i Śląskiego Muzeum. W czasie mojej krótkiej pracy na stanowisku członka Zarządu dopilnowałam operacji podniesienia zadaszenia nad stadionem i doprowadzenia do końca wszystkich przedsięwzięć związanych z pracami budowlanymi i wykończeniowymi siedziby Muzeum. Z satysfakcją uczestniczyłam w jego otwarciu. W mojej gestii było także „gospodarskie doglądanie” inwestycji lokalnych finansowanych z Funduszy Europejskich zarządzanych przez Marszałka w ramach RPO.

Takim projektem był m. in. znakomicie wymyślony i realizowany przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, chyba jedyny taki na świecie Europejski Ośrodek Kultury i Turystyki Przemysłowej – Kopalnia Guido i  Sztolnia Królowej Luizy.  Zapraszam do zwiedzania. Działalność Szlaku Zabytków Techniki zainaugurowano w październiku 2006 roku w Tyskim Muzeum Piwowarstwa. Na początku na Szlaku było 29 obiektów. Dziś na jego mapie możemy znaleźć 36 obiektów, obecnie ich liczba wzrosła do 42. W ostatnich siedmiu latach Szlak odwiedziło prawie 3,5 miliona osób, z czego blisko 0,5 miliona w trakcie corocznego święta Szlaku – Industriady.

indeks

To najbardziej oryginalny produkt tego typu w Polsce, ale jego skala i jakość są absolutnie na europejskim poziomie. To również wspólny mianownik dla wszystkich części województwa i te przemysłowe historie nas naprawdę łączą

Śląskie zabytki mogą stać się symbolem Europy

Kopalnia Guido, Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach oraz Tyskie Browarium mają szansę zostać symbolem Europy. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego rekomendowało Komisji Europejskiej polskich pretendentów do tytułu Znaku Dziedzictwa Europejskiego.

Kiedy otrzymaliśmy z MKiDN informację, od razu wiedzieliśmy, że naszym kandydatem musi być Szlak Zabytków Techniki. Dzięki zaangażowaniu podmiotów i instytucji, skutecznie przekonaliśmy ekspertów powołanych przez Ministerstwo do oczywistej dla nas tezy, że dziedzictwo przemysłowe w naszym regionie ma nie tylko charakter kulturotwórczy, ale i europejski

Obiekty Szlaku Zabytków Techniki biorą udział w drugiej edycji programu „Znak Dziedzictwa Europejskiego”, inicjatywie Komisji Europejskiej, która chce pokazać intelektualne i emocjonalne zjednoczenie państw UE.

1431626869  11206582_1595951184021565_6744509659419196125_o

Obiekty kandydujące wykazują, że mają charakter ponadnarodowy i są ważnym miejsce w rozwoju. Industrializacja na Górnym Śląsku mogła się dokonać dzięki sprzyjającym okolicznościom geograficznym, geologicznym, a także społeczno-kulturowym. W złożonej aplikacji staraliśmy się podkreślić te elementy historycznych dziejów Kopalni Guido, a także Kopalni Srebra i Tyskiego Browarium, w których mobilność społeczna, wolność osobista i ekonomiczna, możliwość wyboru i realizacji kariery były w zasadzie czymś zwyczajnym.

zbirowka

Kultura

Tak jak zaznaczyłam wyżej – najsympatyczniej wspominam moje liczne „urzędowe” spotkania z ludźmi kultury, z twórcami i ich dziełami. Te kontakty wzbogacały moją wrażliwość i pobudzały intelektualnie. Jestem wdzięczna losowi za tak wiele pozytywnych przeżyć, których mogłam doświadczyć w tak krótkim czasie swojego urzędowania.

zbirowka-praca-kultura

Promocja turystyki

Jako Prezes Śląskiej Organizacji Turystycznej, którą to funkcję pełniłam będąc członkiem Zarządu Województwa, uczestniczyłam w imprezach i konkursach promujących Śląsk i jego atrakcje turystyczne, Np. szczególnie mi  bliski ze względu na osobiste hobbystyczne zainteresowania konkurs  „Śląskie smaki” czy pietrowicki Powiatowy Konkurs Potraw Regionalnych

zbirowka-turystyka

Region – współpraca

Sprawy najbliższych mi stron regionu były dla mnie zawsze bliskie, dlatego starałam się uczestniczyć jak członek Zarządu Województwa we wszystkich ważnych wydarzeniach lokalnych.

zbirowka-region

II Wicewojewoda Śląski – lipiec – listopad 2015

A w lipcu 2015 roku powołano mnie na stanowisko Wicewojewody Śląskiego. Nadzorowałam następujące wydziały:   Infrastruktury, Zdrowia, Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania Niepełnosprawności, Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna.

Taka była moja rola

img_0830-bis-bis img_34195zW ramach nadzoru nad służbą zdrowia spotykałam się często z ówczesnym Ministrem Zdrowia profesorem Marianem Zembalą poruszając w tych rozmowach istotne dla Śląska sprawy i problemy. Oto kilka przykładowych  tematów, które poruszaliśmy w swoich rozmowach . Wśród nich były tematy związane z Państwowym Ratownictwem Medycznym.  Podczas jednego ze spotkań minister zdrowia informował, że powstanie nowa baza pogotowia lotniczego w Opolu, w związku z czym uznał  za zasadny wniosek wojewody śląskiego o przeniesienie bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z Gliwic do Katowic. Termin przeniesienia będzie uzależniony od utworzenia jednostki Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Opolu. Takie rozwiązanie pozwoliłoby na sprawniejsze rozdysponowanie zasobów LPR na południu Polski w ramach współpracy planowanych baz w Katowicach i Opolu, a także pozostałych baz LPR, w tym w Krakowie oraz we Wrocławiu.

Inną kwestią poruszoną podczas tych spotkań był wniosek wojewody śląskiego o zatwierdzenie zmian w wojewódzkim planie działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, które dotyczyły utworzenia dodatkowego zespołu w gminie Łękawica na Żywiecczyźnie. Minister Zembala przychylnie odniósł się do tych planów. Zmiany te wiązały się jednak z koniecznością zwiększenia dotacji na Państwowe Ratownictwo Medyczne w województwie śląskim.  W trakcie rozmów poruszono także koncepcję powstania Śląskiego Centrum Hematologii i Onkologii Dziecięcej w Zabrzu jako ośrodka ponadregionalnego w leczeniu tych schorzeń u pacjentów poniżej 18 roku życia. Minister zdrowia przekazał informację, że zakończyły się prace prowadzone przez ministerialne zespoły, w wyniku których możliwe będą zmiany rozporządzenia ministra zdrowia i zarządzenia prezesa NFZ dotyczące usprawnienia wykorzystania pakietu onkologicznego.

Kolejnym przykładem codziennej pracy wojewody była troska o warunki pracy lokalnej służby zdrowia.

pogotowieOto informacja o otwarciu nowego budynku pogotowia – miejsce stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego  w Świętochłowicach. Inwestycja warta blisko 2,5 mln zł była niezbędna, bo stara siedziba pogotowia nie nadawała się do użytku z powodu złego stanu technicznego. „To dla tego terenu ważna inwestycja. Zespoły ratownictwa medycznego ze Świętochłowic obsługują całe 53-tysięczne miasto, jedno z najgęściej zaludnionych w regionie. W nowym budynku poprawią się też warunki i komfort pracy naszych ratowników – stwierdził dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Artur Borowicz.

Nowy jednopiętrowy budynek o powierzchni 196 m kwadratowych jest przeznaczony dla dwóch zespołów ratownictwa medycznego, z możliwością rozszerzenia o kolejny zespół. W systemie zmianowym będą w nim pracować łącznie 24 osoby. Budynek jest klimatyzowany i monitorowany.Budowa trwała niecały rok, została sfinansowana w całości ze środków Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. Całkowity koszt, łącznie z zakupem miejskiej działki, wyniósł blisko 2,5 mln zł. To kolejna ważna inwestycja Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego zrealizowana w ostatnim czasie. Wcześniej oddano do użytku m.in. nowy budynek stacji pogotowia ratunkowego w Gliwicach, gruntownie odremontowano miejsce stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego oraz zintegrowaną dyspozytornię w Katowicach-Szopienicach, a także odremontowano stację pogotowia ratunkowego w Pszczynie. We wrześniu ubiegłego roku oddano do użytku nowe miejsce stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego w Katowicach-Kostuchnie.

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach jest największą strukturą pogotowia ratunkowego w kraju. Obsługuje obszar, który zamieszkuje prawie 3 mln mieszkańców. W ramach Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne WPR w Katowicach dysponuje 85 zespołami ratownictwa medycznego, z czego 38 to zespoły specjalistyczne, a 47 – zespoły podstawowe.

Jak powinna się rozwijać śląska gospodarka? Czego potrzeba, by region był postrzegany jako miejsce nowoczesne i innowacyjne? O tym i wielu innych kwestiach ważnych dla województwa śląskiego rozmawiano dziś podczas debaty „Nowoczesne technologie oraz synergia nauki z biznesem szansą na gospodarczy rozwój województwa śląskiego”, w której brałam udział jako wicewojewoda odpowiedzialny za infrastrukturę.

Debata odbyła się w siedzibie „Dziennika Zachodniego”  Podczas konferencji  eksperci, samorządowcy, dziennikarze i mieszkańcy regionu rozmawiali na temat przyszłości naszego województwa.  Ja przedstawiałam „Program dla Śląska” w kontekście możliwości, jakie dają nowe technologie – zarówno w rozwijaniu wielu dziedzin gospodarki, jak i w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.  Podkreśliłam znaczenie relacji społecznych i wspólnoty, jako podstawy dla wszelkiej innowacji. Odwołując się do przeszłości Śląska i skoku cywilizacyjnego, jaki się tu dokonał, przypomniałam, że było to możliwe wyłącznie dzięki temu, że mieszkający tu ludzie byli otwarci na zmianę i nowe technologie. Kluczem są nowe relacje społeczne […]. Relacje oparte na współpracy i zaufaniuBez przemian społecznych, nie będziemy potrafili skorzystać z innowacji, z nowych technologii – powiedziałam. Jako przykłady pozytywnych zmian społecznych podałam ruchy miejskie, stowarzyszenia lokalne, które reprezentują mieszkańców i ich potrzeby. Zwróciłam też uwagę, że myśl i innowacyjność nie zna granic, nie ma też przypisanych miejsc, w których może powstawać i nawet w najmniejszych miejscowościach można stworzyć coś nowoczesnego i innowacyjnego. Najlepsze rzeczy powstają z potrzeby. A my jesteśmy teraz w wielkiej potrzebie […]. Może ona przynieść najlepsze rezultaty – przekonywałam.

umws20150716_dz_tz043  umws20150716_dz_tz016

Na znaczenie współpracy w innowacyjności zwracał także uwagę Paweł Podsiadło – wiceprezes ds. informatyki i innowacji Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum. Podkreślał, że to zagadnienia społeczne i umiejętność współpracy są kluczem do sukcesu, a postęp będzie możliwy tylko przy akceptacji społecznej zmian. W spotkaniu wzięli także udział marszałek Wojciech Saługa i Małgorzata Staś – dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. O innowacyjności z perspektywy uczelni mówili przedstawiciele Politechniki Śląskiej – prof. Marek Gzik oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – prof. Jacek Szołtysek. O nowych technologiach w medycynie opowiadała prof. Sławomira Kyrcz-Krzemień – szefowa Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku w szpitalu klinicznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Organizatorem konferencji był „Dziennik Zachodni” oraz Fundacja Giesche.

Śląsk 2.0

Jako członek Platformy Obywatelskiej, jako były  członek Zarządu Województwa i reprezentant władz centralnych czułam się dumna, że mam współudział i mogę uczestniczyć w takim wydarzeniu jakim było przyjęcie dokumentu pod nazwą „Śląsk 2.0” będącego założeniami rozwojowymi na najbliższą przyszłość dla naszego Regionu.

  img_0637   img_0723

W dniu 30 czerwca 2015 odbyło się wyjazdowe posiedzenie Rządu RP. Gościł Radę Ministrów  Śląsk.  Posiedzeniu Rady Ministrów przewodniczyła premier Ewa Kopacz. Wzięli w nim udział także wojewoda śląski Piotr Litwa i marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa. Jest to pierwsze w najnowszej historii Polski posiedzenie rządu, które odbywa się poza siedzibą Rady Ministrów w Warszawie. – Jesteśmy dziś na Śląsku ponieważ dziś Rada Ministrów przyjmuje program dla Śląska, który ma być kołem zamachowym rozwoju tego regionu; ma być kołem zamachowym dla śląskiego górnictwa, przedsiębiorczości i szansą dla śląskie młodzieży – podkreśliła szefowa rządu.

Program dla Śląska premier Ewa Kopacz zapowiedziała na początku stycznia. Kontekstem były narastające protesty górniczych związków wobec pierwotnych założeń restrukturyzacji stojącej przed widmem upadłości Kompanii Węglowej. Szefowa rządu 7 stycznia powołała międzyresortowy zespół ds. wzmocnienia potencjału przemysłowego Śląska (i Małopolski), w skład którego weszło siedmioro wiceministrów. W załączniku do zawartego 17 stycznia porozumienia rządu ze związkami znalazł się zapis mówiący, że „program reindustrializacji Śląska i Małopolski, (…) zostanie opracowany przy udziale strony społecznej i samorządowej (…)”. W kolejnych tygodniach odbywały się spotkania przedstawicieli międzyresortowego zespołu z samorządowcami, naukowcami czy przedsiębiorcami, którzy m.in. zgłaszali propozycje i wnioski do programu (m.in. 37 swoich propozycji sformułował samorząd woj. śląskiego).

W dokumencie zatytułowanym „Śląsk 2.0 – Program wsparcia przemysłu Województwa Śląskiego i Małopolski Zachodniej” znajdą się nowe drogi i remonty na kolei, ulgi oraz środki dla przemysłu, m.in. na konkretne przedsięwzięcia, a także zwiększenie zadań i budżetów części instytucji.

Program zawiera rozwiązania sugerowane w regionie na etapie wstępnych prac, jak i własne propozycje rządu. Część działań zaplanowano już na etapie przygotowywania nowych regionalnych programów operacyjnych czy Kontraktów Terytorialnych dla obu regionów. Niektóre rozwiązania ujęte w programie mają charakter ogólnopolski.

Wśród projektów infrastrukturalnych w programie założono przesunięcie z listy rezerwowej na podstawową Programu Budowy Dróg Krajowych odcinków tras ekspresowych S1 i S69. Dokument wymienia też przygotowywaną budowę autostrady A1 Pyrzowice-Częstochowa (ze środków budżetowych), planowaną budowę odcinka A1 Częstochowa-Tuszyn (ze środków pozabudżetowych), a także budowę obwodnicy Zawiercia i Poręby oraz trasy S11 od węzła z A1 w kierunku Kępna.

Inwestycje kolejowe w woj. śląskim mają sięgnąć w obecnej perspektywie unijnej ponad 9 mld zł (znaleźć ma się w tym szereg inwestycji w ramach instrumentu Łącząc Europę); program potwierdza też m.in. dokończenie ciągnącej się od lat modernizacji kolejowej linii E30 Katowice-Kraków.

Wśród rozwiązań dla przemysłu w programie znalazła się m.in. propozycja obniżenia obciążeń dla firm energochłonnych – związanych z kosztami finansowania odnawialnych źródeł energii. Planowane jest też częściowe zwolnienie tych przedsiębiorstw z akcyzy na prąd, a także rozszerzenie listy towarów objętych odwróconym podatkiem VAT o metale nieżelazne (VAT opłaca kupujący, a nie sprzedający).

Ponadto powstać miałby ogólnokrajowy program ze środkami na obniżanie emisji i ograniczanie zużycia zasobów w firmach. Zasygnalizowano też działania na rzecz branży hutniczej prowadzące do wzrostu produkcji stali – i zwiększenia zużycia węgla, m.in. poprzez walkę z nieuczciwą konkurencją spoza UE.

Jedną ze sztandarowych pozycji programu może stać się projekt dotyczący zgazowania węgla kamiennego (o oszacowanej wartości rzędu 1,9-4,4 mld zł), miałby on m.in. dotyczyć naziemnej instalacji w zakładach azotowych w Kędzierzynie-Koźlu (planowanej już przed kilkoma laty).

W dokumencie zapisano też m.in. zwiększenie zaangażowania katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu we wspieranie inwestycji i przedsiębiorczości (trwają już prace nad udziałem ARP w projekcie Elektrociepłowni Radlin) czy wdrożenie programu kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie aglomeracji śląsko-dąbrowskiej. Do programu trafiły poza tym tworzone przez Bank Gospodarstwa Krajowego i spółkę Polskie Inwestycje Rozwojowe fundusze – inwestycji samorządowych, inwestycji infrastrukturalnych (dłużnego i kapitałowego), a także inwestycji polskich przedsiębiorstw.

W zakresie rewitalizacji program ujmuje m.in. ustawę rewitalizacyjną, której projekt ma zostać przyjęty we wtorek przez rząd oraz dodatkowe środki budżetowe na dofinansowanie wkładu własnego do unijnych projektów tego typu. Dokument wymienia też kontynuację działań rewitalizacyjnych w ramach bytomskiego Obszaru Strategicznej Interwencji.

Działania związane z rynkiem pracy to m.in. wdrożenie programu dualnego kształcenia zawodowego (rozwijany już w regionie tzw. program K2), kierunkowe zwiększenie budżetów wojewódzkich urzędów pracy w Katowicach i Krakowie, a także zwiększenie dofinansowania z budżetu państwa m.in. dla unijnych projektów aktywizujących na rynku pracy.

Poprawie funkcjonowania otoczenia instytucjonalnego w regionie ma służyć powrót do prac parlamentarnych nad ustawą metropolitalną (według premier Ewy Kopacz ma ona szanse na uchwalenie jeszcze w tej kadencji), a także powołanie społecznej rady ds. rozwoju Śląska.

W programie przewidziano również m.in. dodatkowe środki dla Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich (aparatura związana z tzw. sztuczną skórą). W Jastrzębiu-Zdroju miałby powstać Dom Solidarności.

Po posiedzeniu Rady Ministrów premier Ewa Kopacz spotkała się z dziennikarzami. Przedstawiając program „Śląsk 2.0” mówiła m.in. o tym, że ma on być mocnym impulsem dla rozwoju całego regionu. Na ten program, na ten impuls, Ślązacy czekali od dawna – podkreślała szefowa rządu. Premier przypomniała, że w styczniu, kiedy podpisywała porozumienie ze związkami zawodowymi w sprawie polskich kopalń, jednym z punktów tego porozumienia był program dla Śląska. Obiecałam, dotrzymałam słowa, to jest efekt tej mojej konsekwencji – stwierdziła.

Premier Ewa Kopacz deklarowała, że przygotowana propozycja ma pokrycie w środkach finansowych – pochodzących zarówno z budżetu państwa, jak i środków europejskich. Wskazywała również, że program jest otwarty i że liczy ona na współpracę z samorządami i stroną społeczną.

Dobrze będzie o tych założeniach pamiętać!

A oto kilka migawek z codziennych zajęć II wicewojewody:

zbirowka-turystyka-zbiorowka-oficjalki

Największą przyjemność i radość sprawiało mi uczestnictwo w spotkaniach z lokalnymi organizacjami społecznymi, często prowadzonymi przez pozytywnie „zakręconych” działaczy i aktywnie oddanych sprawie ludzi. Do takich osób należy wielki lekarz i społecznik – prof. Marian Zembala. Mam też na myśli takie organizacje jak koła gospodyń wiejskich, społeczności stowarzyszone wokół ogródków działkowych czy osoby zajmujące się niepełnosprawnymi, którym umożliwiają integrację poprzez prowadzenie  Warsztatów Terapii Zajęciowej.

zbiorowka-spoleczne

Wybory do Sejmu RP VIII kadencji

W październiku 2015 r.,w wyborach parlamentarnych kolejny raz mieszkańcy obdarzyli mnie zaufaniem, wybierając do Sejmu RP VIII kadencji w okręgu rybnickim z list Platformy Obywatelskiej RP – 17 823 -głosami.  W mojej kampanii postawiłam na hasło „Jestem stąd!” Bliżej o tym w moich materiałach promocyjnych z tamtego okresu:

ulotka-do-internetu-nowa

baner-200x100-bis-bis-z-pejzazem-maly-poprawiony-www

Wyróżnienia i nagrody

Każdy etap mojej działalności publicznej jest konsekwentną realizacją głęboko zakorzenionych przekonań i zasady:

Dobry harmonijny rozwój, uwzględniający prawa ekonomii, szanujący środowisko i uwarunkowania społeczne jest możliwy jedynie wtedy gdy  planowany jest i realizowany przy prawdziwym zaangażowaniu i partnerskiej współpracy wszystkich uczestników życia publiczne go, a przede wszystkim z udziałem i dla konkretnych społeczności, nie zaś abstrakcyjnego wyobrażenia polityków o tym, czego ludzie oczekują i co powinno być, w myśl tychże polityków, ludziom potrzebne.

Cieszę się, że moja praca dla regionu jest doceniana i wyróżniana nagrodami resortowymi, a także przyznawanymi przez organizacje gospodarcze.

Przyznano mi między innymi:
Tytuł Mecenasa Polskiej Ekologii – odebrany z rąk Anny Komorowskiej –Przewodniczącej Narodowej Rady Ekologicznej

Laskę Skautową „Niezawodny Przyjaciel” –najwyższe odznaczenie Związku Harcerstwa Polskiego

Platynowy Laur Zielonej Gospodarki, a także  Śląską Indywidualną Nagrodą Jakości w kategorii Praktyka – od środowisk gospodarczych,

Nagrodę  Phoenix Sariensis  – przyznawaną instytucjom, organizacjom, stowarzyszeniom, firmom i osobom szczególnie zasłużonym dla miasta Żory,

Zostałam uhonorowana statuetką Narcyza – dla wyróżniających się kobiet Śląska, a także znalazłam się na piątym miejscu wśród najbardziej wpływowych kobiet województwa śląskiego w plebiscycie Dziennika Zachodniego,

Sejmik Województwa Śląskiego przyznał mi Złotą odznaką za zasługi dla Województwa Śląskiego, a Ministrowie: Środowiska, Spraw Wewnętrznych, Obrony, Gospodarki medale za zasługi w dziedzinach, którymi kierowali.