Polityka i życie zawodowe

Zaangażowanie się w życie polityczne było zatem naturalną konsekwencją mojej drogi społeczno-zawodowej. W roku 2002 po raz pierwszy spróbowałam swych sił w wyborach samorządowych kandydując z ramienia PO i PIS do Sejmiku Województwa Śląskiego. Zabrakło niewiele głosów do sukcesu, ale biorąc pod uwagę fakt, że na scenie politycznej regionu był to mój debiut , było nieźle!

123plakat-na-strone

W 2005 roku objęłam mandat radnej wojewódzkiej II kadencji.

Obiecałam sobie, że niezależnie, gdzie w życiu publicznym przyjdzie mi działać, będę pilotować lokalne projekty, dbać o rozwój i dobrą kondycję miejsc z których pochodzę i które mnie ukształtowały. Konsekwencją takiej postawy był ponowny start w wyborach samorządowych w 2006 roku z ramienia Platformy Obywatelskiej , której członkiem zostałam rok wcześniej. Uzyskałam poparcie 9526 osób. W III kadencji Sejmiku Województwa Śląskiego pełniłam funkcję szefowej klubu radnych PO, a także komisji rozwoju i zagospodarowania przestrzennego. Startowałam pod hasłem „Nie będziemy gorszym Śląskiem” i starałam się ramach moich kompetencji walczyć o podniesienie rangi i znaczenia raciborszczyzny oraz całego Subregionu Zachodniego pilotując projekty i inwestycje ważne dla tej części województwa. Poniżej prezentacja fragmentów mojej kampanii wizualnej z tego okresu.

skladanka-wybory-2006-bis

Pod koniec roku 2006 objęłam funkcję Sekretarza Powiatu Raciborskiego. Wówczas pisano m.in.:

To za jej czasów zrodziła się koncepcja adaptacji raciborskiego zamku na Ponadgraniczne Centrum Dziedzictwa Kulturowego i zgłoszenia jej do dofinansowania z regionalnego programu operacyjnego dla województwa śląskiego. Powiat zdobył z tego źródła 5 mln euro. Nie bez znaczenia w staraniach o pozyskanie tego wsparcia była pozycja jaką zajmowałam  w Sejmiku Województwa Śląskiego.

Bez wątpienia to, co w tej sprawie sprawiło mi największą satysfakcję, to fakt doprowadzenia do współdziałania włodarzy miasta i powiatu (co trwa do tej pory z dobry skutkiem) dla wspólnej sprawy i uzyskania znakomitego efektu jakim stało się stworzenie centrum kulturalno – społecznego o szerokim spektrum oddziaływania, a przy okazji rewitalizacji odtworzenie wysokiej klasy zabytku sztuki gotyckiej jakim jest kaplica zamkowa.

zamek

W roku 2007 zadebiutowałam z marszu w wyborach do Sejmu RP  z ramienia Platformy Obywatelskiej. Miałam bardzo silną konkurencję w osobach posłów już zadomowionych w parlamencie nie jedną kadencję. Zabrakło kilkuset głosów, co jak na debiut, uważam nie było wynikiem złym, zwłaszcza, że Platforma ulokowała w Sejmie aż czterech posłów z mojego okręgu. W kampanii kładłam nacisk na konieczność zwiększenia udziału kobiet w polskim parlamencie, argumentując to własnymi osiągnięciami w pracy dla regionu jak i posługując się przykładami innych kobiet, które zdobyły pozycję w życiu publicznym. Taką prezentację pokazałam na konferencji prasowej inaugurującej moją kampanię wyborczą do Sejmu VI kadencji.

wybory-2007-3

prezentacja-materialow-na-konf-prasawa,  prezentacja-materialow-na-konf-prasawabis

Moje materiały wyborcze, to również debiut. Bardzo wspierał mnie mój starszy syn Wojtek i jego koledzy . Oto plakat, bilboard i ulotka.

kampania-sejm-2007-bo

ulotkawybory-2006