Ważne zobowiązanie i wyzwanie dla Polski – wdrożenie mechanizmu ROP

czołowka www Webinar odpady3

Zostałam zaproszona do uczestnictwa w niezwykle ważnym webinarium , poświęconemu  wdrożeniu  mechanizmu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta przez polskie ustawodawstwo. Mechanizm ten powinien być zgodny z postanowieniami ramowej dyrektywy ws. odpadów znowelizowanej w 2018 r. przez UE. Podczas debaty przeanalizowane zostały przyjęte i planowane regulacje unijne w zakresie odpowiedzialności przedsiębiorców oraz istniejące systemy ROP w różnych krajach …

Czytaj dalej...

Zagraniczne odpady dalej zasypują Polskę

czołówka w sejmiiekonfa śmieci 24.09.2020

Do Polski dociera coraz więcej śmieci z całej Europy i mamy coraz więcej przypadków płonących składowisk! Co w tej sprawie robią rządzący?Wydają kolejne pozwolenia, nie implementują unijnych dyrektyw i obiecują, że wkrótce zajmą się tym problemem. O tych zagrożeniach mówiłam na konferencji prasowej w Sejmie, na której wystąpiłam wraz z europosłem Andrzejem Halickim. Parlament Europejski …

Czytaj dalej...

Bałagan był , a ustawa tego nie zmieni.

wystapienie 08 i 09.01.2020rczołówka pytania Odpady

Przez dwa dni w komisji i na forum toczyliśmy debatę na temat ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przez ostatnie cztery lata rządów PiS w sektorze gospodarowania odpadami panował bałagan i chaos. Coraz to ujawniano nie ewidencjonowane transporty zagranicznych odpadów niebezpiecznych kierowane na polskie składowiska, a …

Czytaj dalej...

PROBLEMY Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

pobrane_2lT0jW

Fatalny poziom i jakość selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powodują, że duża część tworzyw sztucznych nie jest odzyskiwana i nie trafia do recyklingu. Według różnych informacji, RIPOKi mają problem z odbiorem ponad 50% tworzyw. Nadmiar odpadów plastikowych, ponad wydajność istniejących spalarni i cementowni, nie może być składowany – zakaz wprowadzony rozporządzeniem Min. Gospodarki w 2016 r. …

Czytaj dalej...

ZAMKNIĘTY OBIEG – OTWARTE MOŻLIWOŚCI

czołówka na www obieg zamkniety

Polecam Raport Deloitte przedstawiony na konferencji EEC Green towarzyszącej COP 24, 5 grudnia 2018 r. n/t. gospodarki o obiegu zamkniętym. „GOZ to pojęcie mało znane jeszcze kilka lat temu – pobudza dziś wyobraźnię liderów na całym świecie jawiąc się jako alternatywa dla obecnie dominującego liniowego modelu ekonomicznego, umożliwiająca pogodzenie wzrostu gospodarczego z dbałością o środowisko. …

Czytaj dalej...

PRZEGLĄD WDRAŻANIA POLITYKI OCHRONY ŚRODOWISKA 2019. SPRAWOZDANIE NA TEMAT PAŃSTWA POLSKA

czzołówka przegląd KE OŚ w Polsce

Jest to dokument roboczy służb Komisji Europejskiej. W przeglądzie wdrażania polityki ochrony środowiska z 2017 r. główne wyzwania w zakresie wdrażania unijnej polityki ochrony środowiska i unijnego prawa ochrony środowiska w Polsce stanowiły: – poprawa wdrażania ramowej dyrektywy wodnej, – przygotowanie i realizacja inwestycji wymaganych na potrzeby dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych oraz – walka …

Czytaj dalej...

Polska EKOlogiczna, Polska EKOnomiczna

czołówka www polska - eko1

Aby można było powiedzieć  o Polsce, że jest ekologiczna i że cieszy się szacunkiem w Zielonej Europie musimy zadbać o zdrowe powietrze i dobry klimat. Walczę cały czas o to, aby jakość powietrza  w Polsce ze względu na zagrożenie smogiem  stała się poważnym filarem polityki energetyczno – klimatycznej. O tym  i o innych sprawach z …

Czytaj dalej...