Interpelacja nr 32790 w sprawie opłaty za usuwanie odpadów nie wytwarzanych przez gospodarstwa domowe

Zwróciłam się do Ministra Klimatu i środowiska z interpelacją dotyczącą możliwości zmniejszenia opłat za gospodarowanie odpadami dla gospodarstw domowych, które mają źródło ciepła niewytwarzające popiołu, ani żużla. Niewątpliwie byłby to dobrze odebrany ukłon w stronę osób, które zdecydowały o wymianie źródła ogrzewania na ekologiczne i stosują ogrzewanie mieszkań gazem, pompami ciepła czy korzystają z ciepła …

Czytaj dalej...

Rada rządu PiS na brak węgla – spalać odpady – trujcie się rodacy!

– „Każde gospodarstwo przed sezonem grzewczym będzie miało dostępny węgiel – zapewniła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa – Wraz ze Spółkami Skarbu Państwa prowadzimy skuteczne działania. Jesteśmy po bezpiecznej stronie” Ale to właśnie minister nomen omen klimatu w trosce o opał dla obywateli zawiesiła na 60 dni normy jakości paliwa i dopuściła do sprzedaży …

Czytaj dalej...

Popioły i żużle kłopotliwym odpadem. Jest pomysł na nową zniżkę. Złożyłam interpelację.

Portal Samorządowy informuje, że złożyłam do Ministra Klimatu i Środowiska interpelację w sprawie ulg i zniżek w opłatach za wywóz odpadów dla mieszkańców , którzy nie produkują w swoim gospodarstwie domowym popiołu ani żużla, na podobnych zasadach jak w przypadku bioodpadów? Pod artykułem tekst mojej interpelacji. Zwolnienia z opłaty za niewytwarzanie popiołów i żużli miałoby …

Czytaj dalej...

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do kosza, do poprawki albo od nowa do napisania.

Jako prowadząca z ramienia klubu Koalicji Obywatelskiej  rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw w pięciominutowym wystąpieniu podcza II czytania  oceniłam dotychczasowe prace nad tym projektem, zgłosiłam 22 poprawki naszego klubu i zdecydowanie potwierdziłam wolę i konieczność systemowego podejścia na nowo do problemów , które …

Czytaj dalej...

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do kosza czy do generalnej poprawki?

Podczas posiedzenia połączonych Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa  i Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej gdzie debatowaliśmy nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten ma długą historię i spotkał się z negatywnymi ocenami głównie tych , którzy to prawo będą …

Czytaj dalej...

Ważne zobowiązanie i wyzwanie dla Polski – wdrożenie mechanizmu ROP

Zostałam zaproszona do uczestnictwa w niezwykle ważnym webinarium , poświęconemu  wdrożeniu  mechanizmu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta przez polskie ustawodawstwo. Mechanizm ten powinien być zgodny z postanowieniami ramowej dyrektywy ws. odpadów znowelizowanej w 2018 r. przez UE. Podczas debaty przeanalizowane zostały przyjęte i planowane regulacje unijne w zakresie odpowiedzialności przedsiębiorców oraz istniejące systemy ROP w różnych krajach …

Czytaj dalej...