Bałagan był , a ustawa tego nie zmieni.

wystapienie 08 i 09.01.2020rczołówka pytania Odpady

Przez dwa dni w komisji i na forum toczyliśmy debatę na temat ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przez ostatnie cztery lata rządów PiS w sektorze gospodarowania odpadami panował bałagan i chaos. Coraz to ujawniano nie ewidencjonowane transporty zagranicznych odpadów niebezpiecznych kierowane na polskie składowiska, a …

Czytaj dalej...

PROBLEMY Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

pobrane_2lT0jW

Fatalny poziom i jakość selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powodują, że duża część tworzyw sztucznych nie jest odzyskiwana i nie trafia do recyklingu. Według różnych informacji, RIPOKi mają problem z odbiorem ponad 50% tworzyw. Nadmiar odpadów plastikowych, ponad wydajność istniejących spalarni i cementowni, nie może być składowany – zakaz wprowadzony rozporządzeniem Min. Gospodarki w 2016 r. …

Czytaj dalej...

ZAMKNIĘTY OBIEG – OTWARTE MOŻLIWOŚCI

czołówka na www obieg zamkniety

Polecam Raport Deloitte przedstawiony na konferencji EEC Green towarzyszącej COP 24, 5 grudnia 2018 r. n/t. gospodarki o obiegu zamkniętym. „GOZ to pojęcie mało znane jeszcze kilka lat temu – pobudza dziś wyobraźnię liderów na całym świecie jawiąc się jako alternatywa dla obecnie dominującego liniowego modelu ekonomicznego, umożliwiająca pogodzenie wzrostu gospodarczego z dbałością o środowisko. …

Czytaj dalej...

PRZEGLĄD WDRAŻANIA POLITYKI OCHRONY ŚRODOWISKA 2019. SPRAWOZDANIE NA TEMAT PAŃSTWA POLSKA

czzołówka przegląd KE OŚ w Polsce

Jest to dokument roboczy służb Komisji Europejskiej. W przeglądzie wdrażania polityki ochrony środowiska z 2017 r. główne wyzwania w zakresie wdrażania unijnej polityki ochrony środowiska i unijnego prawa ochrony środowiska w Polsce stanowiły: – poprawa wdrażania ramowej dyrektywy wodnej, – przygotowanie i realizacja inwestycji wymaganych na potrzeby dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych oraz – walka …

Czytaj dalej...