Zasług nie da się ukryć, ale może trzeba o nich przypominać

Na ostatniej prostej kampanii samorządowej stałam się bohaterką konferencji prasowej lokalnych polityków Michała Wosia i Szymona Szrota bądź startujących do samorządu, bądź firmujących swoim nazwiskiem komitet wyborczy. 

Panowie zarzucili mi brak zabiegów o inwestycje na rzecz Raciborza i powiatu.

Postanowiłam więc w mediach przypomnieć tylko niewielką część mojej aktywności, gdy pełniłam funkcje publiczne. 

Poniżej przykładowa dziesiątka  inwestycji, do których się przyczyniłam bądź inicjując je, opracowując projekty i pisząc aplikację o finansowanie lub podejmowałam decyzję w tej sprawię w ramach kompetencji w wynikających z pełnionych funkcji ( Naczelnik Wydziału UM Racibórz, Prezes RBPE, Radna Sejmiku, Prezes WFŚiGW, Wicemarszałek woj. Śląskiego, Wicewojewoda śląska, Posłanka na Sejm )  

Nr 1 Program przedakcesyjny PHARE i inne do 2005 – (ze względu na upływ czasu nominalna wartość inwestycji niewiele powie)   

– PHARE – odbudowa ( po powodzi ) – 80 dotacji dla firm i gospodarstw rolnych  

– PHARE CBC – przebicie pocztowej, dworzec PKS, remont drogi 916  

– PHARE – restrukturyzacja – targowisko miejskie przy pl. Dominikańskim  

– PHARE interreg – polsko-czeski ośrodek współpracy gospodarczej przy ul. Batorego 7  

– Zintegrowany Program Integracyjny Rozwoju Regionalnego – Zespól klasztorno-pałacowy w Rudach Wielkich  

Nr 2 Regionalny Program Operacyjny woj. Śląskiego 2006 – 2013  

– dotacje z puli subregionalnej dla gmin powiatu raciborskiego:  

Odbudowa Zamku Piastowskiego – 5 mln euro  

Centrum kulturalno-społeczne Pietrowice Wielkie – 1,7 mln euro  

Gospodarka odpadami Racibórz – 3 mln euro  

Oczyszczalnia ścieków Kuźnia Raciborska – 1.3 mln euro  

Kanalizacja Krzanowice – 1,1 mln euro  

Raciborskie Centrum Kultury – 5,4 mln euro  

Regionalna droga Racibórz – Pszczyna – z UE 146 mln zł  

Nr 3 Projekty i remonty dróg wojewódzkich na terenie powiatu raciborskiego z budżetu województwa prawie 250 mln w dwóch kadencjach ( drogi 416, 919, 425, 936, 421, 935, most nad Rudą w ciągu 919 )  

Nr 4 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Katowicach – środki krajowe:

  – prawie 6 tyś projektów za 2,4 mld zł: z tego 316 mln zł dla subregionu zachodniego także 60 mln zł dla OSP na wozy strażackie 

Nr 5 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Katowicach środki europejskie – 595 mln euro dotacji na projekty wodno-ściekowe w tym dla gmin powiatu raciborskiego  

Nr 6 Projekty przeciwpowodziowe: Zbiornik Racibórz – ponad 2 mld zł – Bank Światowy,  667 mln zł UE,  11,5 mln z WFOŚiGW, także dwa małe zbiorniki p. powodziowe na Białej Wodzie w Krzanowicach  

Nr 7 Program UE Infrastrukturę i Środowisko 2014- 2020 – działanie 1.7 –  zaprogramowane i zarządzane przez WFOŚiGW Efektywność energetyczna  i walka ze smogiem w woj. Śląskim: 241 mln euro  

Nr 8 Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 – wynegocjowane dla woj. Śląskiego 3,5 mld euro  

Nr 9 Platforma Wsparcia Regionów Górniczych – budżet UE na 2020 – 20 mln euro  

Nr 10 Europejski Fundusz Sprawiedliwej Transformacji na lata 2021 – 2027 – 3,85mld euro  


Opublikowano

w

,

przez

Tagi: