Zadawałam pytania Komisarzowi UE d/s środowiska

W Sejmie RP miało miejsce ważne wydarzenie związane z wizytą w Polsce Komisarza UE ds. Środowiska, Oceanów i Rybołówstwa Virginijusa Sinkevičiusa i jego udziałem w posiedzeniu 3. połączonych komisji sejmowych : ds Unii Europejskiej, Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Zasobów Naturalnych oraz Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Zabrałam głos w imieniu klubu Koalicji Obywatelskiej. Jednym z istotnych filarów Europejskiego Zielonego Ładu jest unijna strategia leśna i strategia bioróżnorodności. W Polsce borykamy się z ograniczonym dostępem obywateli do informacji o środowisku i jego ochronie, utrudnionym udziałem społeczeństwa w ochronie środowiska – w ostatnich latach przyjęto wiele regulacji, które to jeszcze znacząco utrudniają. Widzimy także bardzo „zdystansowane”stanowisko polskiego rzadu do przyjmowanych przez PE regulacji a nawet zapowiedź sprzeciwu wobec Zielonego Ładu.


W związku z tym zadałam pytanie w sprawie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 2 marca. dot. dostępu do sądów w zakresie zarządzania lasami państwowymi.
Z mojej inicjatywy sejmowa Komisja Ochrony Środowiska zorganizowała w poprzednim tygodniu spotkanie, na którym wiceminister środowiska Edward Siarka udzielał informacji jak resort środowiska zamierza wykonać wyrok TSUE.


Udzielona odpowiedź budzi poważne obawy, że wyrok nie zostanie wykonany prawidłowo. Tymczasem z naszej inicjatywy leżą w parlamencie projekty rozwiązań służących wykonaniu wyroku: • W zakresie zaskarżalności Planów Urządzenia Lasu musi się to odbywać w ramach postępowania administracyjnego zakończonego decyzją, na którą będzie przysługiwać skarga do sądu administracyjnego. Takie rozwiązania są z powodzeniem stosowane dla innych przedsięwzięć mających wpływ na środowisko – tj. budowa dróg szybkiego ruchu w Polsce. • W zakresie ochrony gatunkowej podczas prowadzenia gospodarki leśnej należy zrównać obowiązki Lasów Państwowych z innymi podmiotami korzystającymi ze środowiska przez konieczność ubiegania się o decyzje derogacyjne. Ochrona gatunków nie może pozostać – tak jak dotychczas – papierowym zapisem, nieegzekwowanym w praktyce prac leśnych.


W imieniu wszystkich zainteresowanych ochroną polskich lasów apelowałam do Komisarza o zagwarantowanie, aby w procesie wykonania wyroku TSUE Komisja Europejska zaakceptowała tylko te rozwiązania legislacyjne, które stanowią nie tylko formalną ale rzeczywistą transpozycję przepisów unijnych i będą zapewniać ich skuteczne stosowanie.


Drugie pytanie dotyczyło ostatniej propagandowej antyunijnej nagonki PiS i Solidarnej Polski, jakoby Komisja Europejska zamierzała tak zmienić Traktat, by nie tylko regulacje dot. ochrony bioróżnorodności, ale też gospodarcze władztwo nad polskimi lasami państwowymi należało do kompetencji Brukseli. Komisarz zapewnił że: „Komisja Europejska będzie pilnowała, by wyrok TSUE w sprawie lasów został w pełni wdrożony”. A także jednoznacznie oświadczył : że Komisja Europejska nie zamierza zmieniać traktatów, jeśli chodzi o zarządzanie lasami ani nie ingeruje i nie zamierza ingerować w zarządzanie lasami Polski czy innych krajów, wbrew temu co głosi polski rząd.
Patrz załączone pismo Minister Klimatu i Środowiska w związku z wizytą Komisarza. Pobierz po kliknięciu w link lub w skan 1 strony dokumentu


Poniżej moje pytania i odpowiedzi Komisarza.
Opublikowano

w

,

przez