Z rektorem raciborskiej ANS w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W dniu 26 marca br, jako organizatorka wizyty wzięłam udział w spotkaniu Rektora ANS w Raciborzu, dra Pawła Strózika z Wiceministrem Nauki prof. Markiem Gzikiem. Odbyło się ono w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Tematem spotkania była obecna sytuacja Akademii oraz kierunki dalszego rozwoju raciborskiej Alma Mater. Dyskutowano także o możliwościach wsparcia Ministerstwa w realizacji kolejnych inwestycji z zakresu modernizacji infrastruktury i rewitalizacji starych obiektów kampusu Uczelni.

Ufamy, że wizyta w Ministerstwie otworzy drzwi do realizacji nowych, obiecujących przedsięwzięć, które zaowocować mogą utworzeniem kolejnych elementów nowoczesnej bazy dydaktycznej.

Na portalu akademiarac.edu.pl napisano: „Dziękujemy za merytoryczną rozmowę panu prof. Markowi Gzikowi, a za organizację spotkania i wsparcie pani poseł Gabrieli Lenartowicz!”.

Mam nadzieję, współpraca zainicjowana tym spotkaniem przyniesie oczekiwane rezultaty i przyczyni się do rozwoju raciborskiej Alma Mater.