Moje interwencje w sprawie wynagrodzeń pracowników cywilnych Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu.

Od miesięcy zwracamy uwagę na sytuację finansową pracowników tzw budżetówki i że w budżecie na rok 2022 rząd nie przewidział realnych podwyżek.
W efekcie kierowanych do mnie m.in. ze strony pracowników Oddziału w Raciborzu postulatów zgłosiłyśmy wraz z posłanką z Dolnego Śląska Zofią Czernow poprawkę do projektu budżetu państwa , która również znalazła się grupie poprawek Senatu RP .
Zostały jednak odrzucone przez większość rządzącą mi.in . głosami posłów klubu PiS z naszego regionu – Michała Wosia, Teresy Glenc, Bolesława Piechy, Grzegorza Matusiaka i Adama Gawędy.
Poniżej wywiad jakiego udzieliłam Raciborskiej Telewizji na temat sytuacji pracowników ŚOSG oraz wspomniana publikacja z portalu nowiny.pl . Zapraszam również do zapoznania się z pełną treścią mojej wypowiedzi na konferencji – tutaj.

Screenshot 2022-02-19 at 15-40-16 Lenartowicz pyta ministra o trudną sytuację w Śląskim Oddziale Straży Granicznej • Racibó[...]

Lenartowicz pyta ministra o trudną sytuację w Śląskim Oddziale Straży Granicznej

187002_1644411727_44099900

Od listopada posłanka oczekuje odpowiedzi na swoją interpelację (nr 28518) do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego w sprawie trudnej sytuacji pracowników cywilnych Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu.

Lenartowicz pyta ministra o trudną sytuację w Śląskim Oddziale Straży Granicznej. Jej korespondencję zarejestrowano 19 listopada 2021 roku. Lenartowicz otrzymała pismo Zarządu Zakładowego Związku Zawodowego Pracowników MSWiAP Śląskiego Oddziału Straży Granicznej.

Poproszono ją o podjęcie interwencji w sprawie trudnej sytuacji pracowników cywilnych Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu.

– W związku z rażącymi dysproporcjami pomiędzy warunkami zatrudnienia funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Straży Granicznej dotyczącymi średniej wysokości wynagrodzenia oraz innych przywilejów, takich jak dodatki do wynagrodzenia w postaci równoważników za brak lokalu, za remont, dojazdy, dopłaty do wypoczynku oraz korzystniejsze rozwiązania emerytalne, do mojego biura poselskiego coraz częściej docierają sygnały, z których wynika, że utrzymujący się stan rzeczy powoduje wzburzenie pracowników cywilnych oraz może doprowadzić w szybkim czasie do masowych zwolnień z pracy – przedstawiła w MSWiA posłanka z PO.

Lenartowicz obawia się, że może to skutkować paraliżem pracy tej służby w momencie kryzysu trwającego na granicy polsko-białoruskiej.

Szefowa raciborskich struktur Platformy Obywatelskiej przekazała też, że utrzymujące się dysproporcje pomiędzy warunkami wynagrodzenia oraz warunkami pracy wewnątrz służb mundurowych powodują rosnące niezadowolenie, oraz w sposób rażący wpływają na stan bezpieczeństwa państwa polskiego.

W październiku 2021 roku został ogłoszony czteroletni program modernizacyjny służb mundurowych na lata 2022–2025. Straż Graniczna otrzyma około 1,4 mld zł m.in. na podwyżki wynagrodzeń w korpusie służby cywilnej.

Pani poseł zadała pytania:

1. W jaki sposób pracownicy cywilni Straży Granicznej będą partycypować w podwyżkach wynagrodzeń związanych z tzw. programem modernizacyjnym w latach 2022–2025?
2. Czy wszyscy pracownicy cywilni otrzymają zapowiedzianą podwyżkę wynagrodzeń i na jakim poziomie zaplanowano podwyżkę w korpusie służby cywilnej pracownikom cywilnym Straży Granicznej w latach 2022–2025?
3. Czy MSWiA prowadzi działania w celu stworzenia szans awansu zawodowego pracownikom Straży Granicznej będącym członkami korpusu służby cywilnej?
4. Kiedy dokładnie (miesiąc/kwartał) pracownicy cywilni Straży Granicznej otrzymają zapowiedziane podwyżki wynagrodzeń?
5. Jaka jest przyczyna utrzymywania stałej i znaczącej różnicy pomiędzy poziomem wynagrodzenia funkcjonariuszy Straży Granicznej a poziomem wynagrodzenia pracowników cywilnych tej służby?
6. Jaki był poziom podwyżek pensji w korpusie służby cywilnej w Straży Granicznej w latach 2015–2021 r.?
7. Jaka jest obecnie średnia wynagrodzeń pracowników cywilnych Straży Granicznej oraz w jaki sposób różnicuje się dotychczasowo wysokość wynagrodzenia dla członków korpusu służby cywilnej w zależności od ich stażu pracy i doświadczenia?

Tłumacząc, że niezadowolenie tej grupy zawodowej rośnie, posłanka prosiła o wyczerpującą i niezwłoczną odpowiedź. Od listopada ubiegłego roku dotąd jej nie otrzymała (9 lutego 2022 roku).
Ludzie:


Opublikowano

w

,

przez