Wotum nieufności wobec kolejnego Ministra Środowiska

Ochrona Środowiska w Polsce mimo szumnych deklaracji Premiera i jego ministrów przysłowiowo leży. To jest groźne. Wobec możliwego pozbawienia budżetu kraju poważnych środków europejskich na walkę o czyste powietrze i ze zmianami klimatycznymi w kolejnej perspektywie, wobec kontynuowania dewastacyjnej polityki poprzednika wobec Puszczy Białowieskiej, zawalenie priorytetów gospodarki odpadami i walki ze smogiem, Klub PO-KO złożył wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka. Debata odbyła się jak zwykle późnym wieczorem aby uniemożliwić dużej części widzów jej obejrzenie. Moje pięciominutowe wystąpienie jest – przedstawieniem stanowiska klubu. Poniżej wideo  wystąpienia.

 

 


Opublikowano

w

, ,

przez