Wielki sukces UE i Donalda Tuska w walce z kryzysem migracyjnym. Nie pozwolimy się wypchnąć ze zjednoczonej Europy!

Za Donaldem Tuskiem:
Kiedy Unia Europejska jest porównywana do planów i projektów Adolfa Hitlera, to nie mogę milczeć. Demonstruje to tylko polityczną amnezję. Unia jest najlepszą ochroną przed konfliktami w Europie. Alternatywą jest jedynie polityczny chaos, narodowe egoizmy i antydemokratyczne tendencje.
Unia jest naszym wspólnym narzędziem do rozwiązywania problemów, nie żadnym superpaństwem. Kraje Europy mogą radzić sobie z problemami również same.
Nasza strategia wobec kryzysu migracyjnego działa. W maju zaledwie 60 uchodźców dziennie przekraczało nielegalnie granicę Grecką. We wrześniu było to 7 tysięcy osób dziennie. Unia Europejska będzie wypełniać swoje zobowiązania wynikające z paktu UE-Turcja tak długo, jak Turcja zgodzi się grać zgodnie z zasadami, a nie z nimi.
 
Donald Tusk on Twitter: When EU compared to plans and projects of Adolf Hitler I cannot remain silent. Demonstrates political amnesia. EU remains most effective firewall against conflicts in Europe. Alternative is political chaos, national egoism & anti-democratic tendencies.
EU is our common tool to solve problems, not a superstate. European countries would have to face the crises also without the EU.
Our strategy for migration crisis works. In May only 60 irregular migrants daily to Greece. In October last year that number was almost 7000. EU stands ready to fulfil its part of EU-Turkey deal as long as Turkey agrees to play by the rules, and not with the rules
Dla przypomnienia:  18 marca podpisano porozumienie między UE a Turcją, ma podstawie którego razem spróbują ograniczyć nielegalną migrację do Europy. W zamian Turcja otrzyma pomoc w utrzymaniu uchodźców, oraz ulgi wizowe dla Tureckich obywateli. Umowa jest wielkim sukcesem Donalda Tuska, który wynegocjował ją z prezydentem Turcji Erdoganem, mimo obiekcji Francji i wręcz  żądania Czech i Węgier, by z Unii „szybko odesłać” wszystkich imigrantów pochodzenia arabskiego.