Wątpliwości, pytania i interwencje oraz odpowiedzi na nie i …ich brak

Arbitralna, nie konsultowana z władzami powiatu i nie do końca uzasadniona decyzja Wojewody Śląskiego  przekształcająca Szpital Powiatowy w Raciborzu na szpital jednoimienny, czyli przeznaczony wyłącznie na zabezpieczenie potrzeb  pacjentów z COVID – 19 jest trudna do zaakceptowania społecznie . Pytania rodzi sposób przygotowania szpitala do podjęcia narzuconych funkcji , zasady finansowania lecznicy w zakresie walki z pandemią  ale także  w zakresie świadczonych usług wynikających z kontraktu z NFZ . Niepokój wzbudza przede wszystkim fakt, iż na skutek decyzji wojewody  ograniczono  lub pozbawiono możliwości leczenia osoby cierpiące  na inne schorzenia, które również niosą zagrożenie życia.  W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej sprzecznymi informacjami związanymi z faktem przekształcenia szpitala oraz coraz liczniejszymi prośbami o podjęcie interwencji wpływającymi do mojego biura przygotowałam interpelacje i zapytania do osób odpowiedzialnych za aktualną sytuację a więc do  Ministra Zdrowia, do Wojewody Śląskiego, do Starosty Raciborskiego, do Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ oraz Dyrektora Szpitala w Raciborzu. Oprócz Wojewody Śląskiego  i Ministra Szumowskiego (ma czas na odpowiedź do 21.05.2020 r.) Odpowiedzi udzielił Dyrektor Oddziału NFZ oraz Starosta Raciborski. Poniżej zamieszczam teksty poszczególnych interwencji i odpowiedzi na nie w linkach do dokumentów oryginalnych. Do moich działań w tym zakresie odniosłam się też w wypowiedzi dla mediów lokalnych na konferencji prasowej on line 11 maja br. W załączeniu nagranie tego fragment konferencji.

 

Logo_Ministerstwa_Zdrowia.svgInterpelacja nr 5039 Interpelacja w sprawie konsekwencji prawnych i finansowych przekształcenia Szpitala Rejonowego w Raciborzu w jednoimienny szpital zakaźny.

Interpelacja do Ministra Zdrowia

Loga-zestaw Pytanie do Wojewody śląskiego sprawie finansowych konsekwencji decyzji zawartej w Poleceniu nr 28/2020 dotyczącej przekształcenia Szpitala Rejonowego w Raciborzu w Jednoimienny Szpital Zakaźny.
Pytanie do Wojewody Śląskiego

mini_logo16042011Pytania do Starosty Raciborskiego o wyjaśnienie i przedstawienie jednoznacznych informacji w kontekście odpowiedzialności za bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców powiatu i odpowiedzialności za finansowe konsekwencje decyzji o przekształceniu szpitala zawartej w Poleceniu Wojewody nr 28/2020 Pytania do Starosty Raciborskiego Interwencja w sprawie szpitala

 

Odpowiedź Starosty: Odpowiedź Starosty na pytania z dn.24 04. 2020 r

 

z6398401V,Narodowy-Fundusz-Zdrowia

 

Pytanie do Dyrektora Wojewódzkiego Oddziału NFZ dotyczące  szczególnie napiętej sytuacji społecznej zarówno w gronie personelu jak i opinii publicznej związanej z trybem przekształcenia jedynego w powiecie szpitala i faktycznej likwidacji przychodni specjalistycznych mieszczących się w tej lokalizacji. Dyrektor WOJ. Oddz. NFZ Pytania o finansowanie

 

Odpowiedź Dyrektora Wojewódzkiego Oddziału NFZOdpowiedź NFZ 30.04.2020


Opublikowano

w

,

przez