Utopijne wizje polskiej polityki klimatyczno – energetycznej Ministra Szyszki

Pod koniec ubiegłego tygodnia porozumienie paryskie, którego celem jest ograniczenie zmian klimatu poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych, zostało ratyfikowane przez Polskę. Specjalną ustawę przyjął w tym celu niemal jednogłośnie polski parlament, a tego samego dnia podpisał ją prezydent.

Przy okazji, podczas briefingu prasowego, minister Szyszko zaznaczył, że paryskie porozumienie zabezpiecza prawo do utrzymania w polskim miksie energetycznym dotychczasowej roli węgla.

– Polska posiada bogate złoża węgla kamiennego i brunatnego. Porozumienie paryskie gwarantuje nam, że dalej będziemy mogli korzystać z tych zasobów. Emisję będziemy redukować, między innymi, poprzez stosowanie najnowszych technologii przy budowie nowych bloków energetycznych. Z drugiej strony wykorzystamy proces pochłaniania CO2 przez lasy. Dzięki  temu możemy nie tylko zmniejszać koncentrację dwutlenku węgla w atmosferze, ale także wykorzystać go do regeneracji gleb i lasów, a przez to wpływać na poprawę jakości wody, powietrza i ochronę bioróżnorodności. Te działania wpisują się w politykę zrównoważonego rozwoju i mogą być przykładem dla innych państw – powiedział minister Jan Szyszko.

Pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej Paweł Sałek poinformował natomiast, że polski rząd postara się, aby założenia redukcji emisji CO2, które przyjęto w porozumieniu paryskim, zostały wprowadzone również do unijnej polityki klimatycznej.

– Dobrowolność, własna polityka surowcowa, własna ścieżka dojścia, aby osiągnąć cele polityki klimatycznej są dla nas bardzo istotne. Liczymy, że na bazie Porozumienia paryskiego uda się te kwestie uwzględnić w dokumentach, które będą powstawać w Europie. Dyskutowaliśmy o tym, między innymi, podczas ostatniego nadzwyczajnego posiedzenia Rady UE ds. Środowiska  w Brukseli – powiedział wiceminister Paweł Sałek.

Ministerstwo Środowiska informuje w komunikacie, że podczas negocjacji towarzyszących ratyfikacji porozumienia paryskiego na forum Unii Europejskiej, naszemu rządowi „udało się zabezpieczyć polskie interesy”, a „Unia Europejska  przyjęła fakt, że polska gospodarka jest oparta na węglu, dlatego do zmniejszenia koncentracji CO2 w atmosferze mamy dążyć zgodnie z Porozumieniem paryskim m.in. poprzez pochłanianie tego gazu przez lasy”.

Za: red. gramwzielone.pl

24. Punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji przyjętego w Paryżu w dniu 12 grudnia 2015 r. Porozumienia paryskiego do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 19 maja 1992 r.

Wystąpienie Poseł Gabrieli Lenartowicz:

Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Klub Platforma Obywatelska jest oczywiście za ratyfikacją tego porozumienia. Mamy tylko apel do rządu, żeby odszedł od pewnej schizofrenii, jeśli chodzi o politykę wewnętrzną, bo co innego deklarujemy w porozumieniach, także paryskich, a co innego, zwłaszcza w zakresie usuwania wsparcia dla odnawialnych źródeł energii, dla energetyki rozproszonej, robimy w kraju. Jednocześnie chcę podkreślić, że sukces, który został odtrąbiony przez rząd, że uwzględniono w porozumieniu bilansowanie emisji CO2 przez pochłanianie przez lasy, sprowadza się do tego, i taka skuteczna polityka sprowadzałaby się do tego, że trzeba by zalesić 80% kraju, łącznie z terenami miejskimi, czyli trzeba by wrócić do czasów Mieszka I. I to jest ta polityka ekologiczna w zakresie odnawialnych źródeł energii, która jest obecnie lansowana, odwrotnie niż się mówi za granicą. Dziękuję.

 

Źródła:

http://biznesalert.pl/szyszko-polska-nadal-gra-o-korzystne-zmiany-polityki-klimatycznej/

 


Opublikowano

w

,

przez