Tag: Parlamementarny Zespół

  • Murem za Puszczą Białowieską. Murem za obszarami cennymi przyrodniczo!

    Murem za Puszczą Białowieską. Murem za obszarami cennymi przyrodniczo!

    Dziś został rektywowany ponadpartyjny  Zespół Parlamentarny ds. ochrony Puszczy Białowieskiej i innych terenów cennych przyrodniczo. Jesteśmy zdania, że nasze działania , aby były skuteczne muszą być ponad podziałami politycznymi i obejmować  współpracę z organizacjami pozarządowymi, naukowcami i samorządami, na  których terenach znajdują się obszary chronione. Od początku historii wycinki Puszczy Białowieskiej decyzją Pisowskich urzędników jestem […]