Szczejkowice in gremio dołączają do protestów przeciw KDP linii 170 i CPK

Na zaproszenie sołtysa Szczejkowic – Henryka Fuchsa – wsi w gminie Czerwionka – Leszczyny wzięłam udział w Zebraniu Wiejskim dotyczącym kolejnych propozycji przebiegu linii 170 Kolei Dużych Prędkości.

Na spotkanie przybyło ok. 170 mieszkańców sołectwa i wielu zaproszonych gości z sołectw ościennych tej gminy (Bełku, Palowic) również zainteresowanych tematem wywłaszczeń i odszkodowań oraz przeciwdziałaniu tej inwestycji.

W zebraniu po stronie prezydialnej obok gospodarza udział wzięli włodarze gminy (Burmistrz Czerwionki – Wiesław Janiszewski i Przewodniczący Rady Gminy – Bernard Strzoda ), Radny Gminy i Radny Wojewódzki – Grzegorz Wolnik a także radca prawny, mecenas Wojciech Wałęga, który wspiera protesty mieszkańców naszego regionu zagrożonych wywłaszczeniami.

Po złożeniu „sprawozdań” władz dotyczących działań w sprawie tej nie chcianej, destrukcyjnej dla gminy i jej zasobów inwestycji, zabrałam głos informując mieszkańców co ja i inni posłowie czynią na niwie parlamentarnej aby nie dopuścić do uchwalenie i wdrożenia ustaw niekorzystnych dla potencjalnie wywłaszczanych oraz pomóc formalno – prawnie w przeciwdziałaniach inwestycji KDP i CPK.

Oto moja wypowiedź, zapraszam do wysłuchania.

W sprawie zagrożeń wypowiedzieli się również fachowcy – m.in. naukowiec – przyrodnik wskazujący na niepowetowane straty jakie poniosą parki krajobrazowe okolic ( Pojezierze Palowickie i okoliczne lasy stanowiące część Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych )Mocny głos o zagrożeniach czyhających na „wysiedlanych” zabrzmiał ze strony mecenasa Wałęgi. Poinformował on zebranych precyzyjnie i w prostych słowach o tym, jak na obecną chwilę wyglądają zamiary rządu w sprawie wywłaszczeń i odszkodowań i na czym polegają niesprawiedliwości mogące wywłaszczanych dotknąć w tym zakresie.
O współdziałaniu radnych Sejmiku Śląskiego i posłów zajmujących się w parlamencie sprawami wywłaszczeń i innymi nieprawidłowościami związanymi z forsowaniem przez rząd nadwymiarowych inwestycji (m.in.CPK i KDP) poinformował zebranych Radny Wolnik

Na koniec zebrani przez aklamację podjęli uchwałę przeciwstawiającą się inwestycji i wspierającą działania władz w tej sprawie.

Nie zabrakło również indywidualnych pytań z sali, na które staraliśmy się odpowiedzieć.

Dziękując za zaproszenie nie mogę oprzeć się aby nie podkreślić faktu, że było to jedno z najlepiej przygotowanych i merytorycznie wyczerpujących spotkań związanych protestami przeciw powstaniu linii 170 i całego przedsięwzięcia CPK.Opublikowano

w

przez