Specustawa PiS o zamianie gruntów leśnych na tereny przemysłowe.

Sejm  ostatecznie przyjął ustawę pozwalającą na prywatyzację lasów i ich zamianę na tereny przemysłowe

Wcześniej Senat przegłosował  na jednogłośny wniosek Komisji Nadzwyczajnej ds Klimatu odrzucenie projektu ustawy rządu PiS nazwany „LEX IZERA” zakładającego karczowanie i prywatyzację lasów państwowych

Sejm mógł wycofać się z tego barbarzyńskiego i niemądrego pomysłu, który ma oszukać społeczności lokalne i mydlić oczy, że dewastacja ojczystej przyrody jest drogą do rozwoju!

Senat dał szanse na refleksję, ale z niej nie skorzystano.

Pis ostatecznie przepchnął ustawę, a na poprzedzającym głosowanie posiedzeniu Komisji Środowiska odmówił głosu zarówno posłom opozycji jak i stronie społecznej.

Przypominam jak w Sejmie i Senacie walczyliśmy o polskie lasy, nasze dobro narodowe .

Brałam  zdalnie udział także w posiedzeniu Nadzwyczajnej Komisji  ds. Klimatu oraz posiedzeniu wspólnym Komisji Środowiska oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności tym razem w Senacie RP poświęconym debacie nad rządową spec-ustawą dotyczącą przekazywania gruntów leśnych pod inwestycje. Senat przegłosował odrzucenie tej kuriozalnej ustawy.

Oto relacje video z obu moich wystąpień w Senacie:

 

 

Poniżej artykuł z portalu rzeczpospolitej.pl Klimat, w którym autor, Aleksander Bełdowicz twierdzi, że ta rządowa specustawa mogłaby , według szacunków Fundacji Frank Bold, doprowadzić do wycinki nawet 1200 hektarów lasów.

cropped-logo-klimat-rp-pl

Lex Izera może zrujnować polskie lasy

Rządowa specustawa może, według szacunków Fundacji Frank Bold, doprowadzić do wycinki nawet 1200 hektarów lasów.

Fundacja w swoim raporcie podniosła wiele zagrożeń, jakie niesie za sobą ustawa. Wskazuje m.in. na możliwość spowodowania nieodwracalnych strat środowiskowych w polskich lasach oraz ryzyka powstania strat w majątku Skarbu Państwa. „Bubel prawny”, jak nazywają go organizacje pozarządowe, może kosztować nawet 0,5 mld złotych.

Specustawa swoją nazwę wzięła od fabryki aut elektrycznych, która ma powstać w Jaworznie, kosztem wycinki drzew. O odrzucenie szkodliwej Lex Izera apeluje do senatorów Koalicja Klimatyczna wraz z szeregiem innych organizacji pozarządowych. Ich przedstawiciele apelują, że w obliczu postępujących zmian klimatycznych, uchwalanie takiego prawa jest skandaliczne. Specustawa całkowicie ignoruje bowiem kryzys klimatyczny oraz przyrodniczy, które będą się coraz bardziej pogłębiać.

Dewastacja terenów leśnych na tak ogromnym obszarze spowoduje znaczną utratę zdolności pochłaniania i magazynowania węgla przez polskie lasy.

– W sytuacji, gdy wiele regionów w Europie, w tym w Polsce, doświadcza katastrofalnych skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych nie można poświęcać lasów i w ich miejscu budować fabryk czy zakładów przemysłowych. Rozwój jest ważny, ale nie można go dokonywać kosztem przyrody. Zamiast przygotowywać projekty ustaw, które będą wspierać ochronę przyrody, tworzyć nowe parki narodowe, przeciwdziałać kryzysowi klimatycznemu, rząd proponuje obecnie akt prawny, który pozwoli na niszczenie lasów, wycinanie ich w pień i realizację różnego typu inwestycji, w tym np. fabryk produkujących tworzywa sztuczne. Ten projekt może stać się swego rodzaju precedensem prowadzącym dla wielu nieodwracalnych szkód dla środowiska – podkreśla Anna Ogniewska z Greenpeace Polska, ekspertka Koalicji Klimatycznej.

– Ta szkodliwa specustawa powstała pod konkretne inwestycje i ma umożliwić m.in. budowę fabryki samochodów elektrycznych Izera koło Jaworzna. Warto jednak zwrócić uwagę, że ustawa otwiera drogę do prywatyzacji lasów pod cały katalog działań dotyczących szkodliwego przemysłu. Kosztem środowiska naturalnego na terenie wyciętych lasów będzie można tworzyć lotniska, spalarnie odpadów czy zakłady produkujące barwniki lub butelki PET. To absurd i jawna sprzeczność z celami Europejskiego Zielonego Ładu – wskazuje Radosław Ślusarczyk z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot, ekspert Koalicji Klimatycznej.

Istniejące lasy samoistnie służą poprawie jakości powietrza, a wycinanie ich w celu wdrożenia technologii mających na celu poprawę jakości powietrza stoi w oczywistej sprzeczności. Lasy to również nasz największy naturalny sojusznik w walce z kryzysem klimatycznym i jego skutkami. Niszczenie ich w celach inwestycyjnych jest działaniem, na jakie nie możemy sobie pozwolić – podkreślają organizacje pozarządowe.

– Czytając takie projekty zastanawiam się, dlaczego obecny rząd tak nie lubi Polski i ojczystej przyrody. Mając do dyspozycji tysiące hektarów zdegradowanych terenów poprzemysłowych, na których można budować nowe fabryki, rząd zamierza wyciąć setki hektarów lasu pod swoje inwestycje. Zamiast chronić klimat i wzmacniać odporność Polski na negatywne skutki jego zmiany, politycy betonować będą kolejne tereny, co tworzyć będzie zagrożenia dla ludzi żyjących w sąsiedztwie tych terenów. To także dowód na to, że premier mija się z prawdą obiecując, że Polski Ład będzie realizowany w zgodzie z wymogami ochrony środowiska – zaznacza prof. Zbigniew Karaczun z SGGW, ekspert Koalicji Klimatycznej.

– Kryzys klimatyczny nasila się na naszych oczach, tymczasem zdaje się, że rząd traktuje przyrodę jak przeszkodę w generowaniu zysków, a nie jak kurczące się dobro, które trzeba chronić. Co więcej, polska przyroda może na tym projekcie stracić, ponieważ przyszli inwestorzy mają być zwolnieni z różnego typu opłat przez co według wyliczeń na fundusz leśny, który mógłby m.in. dofinansowywać parki narodowe, nie trafi co najmniej 300 milionów złotych – dodaje Ogniewska.

– Senatorom, którzy mają głosować nad projektem ustawy chciałbym zadedykować słowa Jana Gwalberta Pawlikowskiego, jednego z bojowników o niepodległość Polski w 1918 roku: Nie da się kochać Polski bez umiłowania ojczystej przyrody – podkreśla prof. Karaczun.

– Specustawa, która będzie miała ogromny wpływ na zdrowie i jakość życia ludzi powstała w zaciszu politycznych gabinetów bez żadnej konsultacji ze społeczeństwem, a jej procedowanie w Sejmie było pokazem lekceważenia strony społecznej. Nie można akceptować takich standardów legislacyjnych – podsumowuje Radosław Ślusarczyk.

Przypominam także moje wystąpienie klubowe podczas I czytania ustawy na sali plenarnej:

Na posiedzeniu w dniu 22 lipca br. Debatowaliśmy nad sprawozdaniem  Komisji Ochrony Środowiska o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem 1250 ha gruntów leśnych. Chodzi o możliwość wymiany  tych gruntów na działki pod inwestycje. Chodzi tu także  o inwestycje w Jaworznie ( fabryka polskich samochodów elektrycznych Izera) i w Stalowej Woli.  Jest wiele zastrzeżeń co do konstytucyjności ustawy oraz jej prawdziwych celów. Wypowiedziałam się w ramach oświadczenia klubowego oraz zgłosiłam dodatkowe zastrzeżenia w pytaniach.

Opublikowano

w

,

przez