Sejmowa podkomisja „odpadowa” rozpoczęła pracę.

Pod moim przewodnictwem podkomisja stała do spraw monitorowania gospodarki odpadami spotkała się na pierwszym posiedzeniu w dniu 25 kwietnia br. Organ Sejmu RP ukonstytuował się a na wiceprzewodniczącą wybrano posłankę Agnieszkę Hanajczyk.

W swoim wystąpieniu zwróciłam uwagę na konieczność stworzenia planów rozwiązania problemów w trakcie prac komisji, tak ażeby na posiedzeniach nie toczyły się tylko kolejne dyskusje o tych problemach, bo dyskusji już mieliśmy wiele.

O posiedzeniu podkomisji i planach pracy pisze redaktor Piotr Toborek z portalu samorządowego.pl

Pora na zmiany w gospodarce odpadami. „Dyskusji mieliśmy już wiele”

Cały artykuł czytaj tutaj: https://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/pora-na-zmiany-w-gospodarce-odpadami-dyskusji-mielismy-juz-wiele,540978.html

„Głównym tematem pierwszego spotkania było omówienie i przyjęcie planu pracy do 31 grudnia 2024 r.

Jak mówiła Gabriela Lenartowicz, zakres prac zespołu można podzielić na dwie grupy zagadnień: gospodarka odpadami jako część gospodarki obiegu zamkniętego oraz historyczne składowiska odpadów niebezpiecznych i nielegalnych oraz ich usuwanie.

Od czego zaczną się działania podkomisji?

Na posiedzeniu w maju tematem będzie system kaucyjny, a czerwcu – rozszerzona odpowiedzialność producentów (ROP).

– Wszyscy się zgadzamy, że najpierw powinien być ROP, ale ustawę o kaucji już mamy, a o ROP nie. Zaczniemy więc od pochylenia się nad tym, co jest pilniejsze, bo już się dzieje, czyli proponowanymi zmianami w systemie kaucyjnym. Choć oczywiście oba te tematy się przenikają, bo kaucja to część ROP – mówiła przewodnicząca Lenartowicz.

Na majowym spotkaniu, gdy toczyć się będą rozmowy o modyfikacji ustawy kaucyjnej, do dyskusji zostaną zaproszeni przedstawiciele firm i strona społeczna.

W lipcu i sierpniu tematami posiedzeń będą odpady niebezpieczne. W kolejnych miesiącach podkomisja zajmie się zagospodarowaniem odpadów w kontekście wdrożenia ROP i przyjęcia dyrektyw PPWR.

– A na koniec roku przyjrzymy się nieszczelnościom w Bazie Danych o Odpadach oraz pochylimy nad przewlekłościami w legislacji, które są dużym problemem dla całej branży – wyliczała przewodnicząca Gabriela Lenartowicz.

Przewodnicząca podkomisji Gabriela Lenartowicz (fot. PTWP)
Przewodnicząca podkomisji Gabriela Lenartowicz (fot. PTWP)

Jak dodawała, w pracy podkomisji chodzi o konkrety: – To muszą być plany rozwiązania problemów, a nie tylko kolejne dyskusje o tych problemach…”

„Podkomisja będzie dążyła do rozpoczęcia procesu likwidacji dużych, historycznych i wielkoobszarowych magazynów

Komisja ustaliła, że za tematykę odpadów niebezpiecznych będzie odpowiadała wiceprzewodnicząca Agnieszka Hanajczyk.

– Problem z usuwaniem tych odpadów mamy od lat i niewiele się zmienia, bo są co prawda środki finansowe na dokumentacje, ale nie ma ich na usuwanie odpadów – mówiła.

Posłanka Hanajczyk dodała, że prace podkomisji mają pozwolić na zrobienie – w sprawie likwidacji nielegalnych składowisk odpadów niebezpiecznych – kroku do przodu.

– Samo informowanie i omawianie problemu to za mało. Te informacje mamy od wielu lat i trzeba zacząć działać. Niektóre samorządy próbują działać na własną rękę, ale w przypadku większych składowisk czy obszarów – jak choćby w Zgierzu – absolutnie nie mają środków na rozwiązanie problemu – przekonywała.

Jak tłumaczyła Agnieszka Hanajczyk, podkomisja będzie dążyła do rozpoczęcia procesu likwidacji dużych, historycznych i wielkoobszarowych magazynów, ale zajmie się też tymi mniejszymi, które cały czas powstają lub są ujawniane.”

Link do posiedzenia podkomisji:https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/transmisje_arch.xsp#DA56513CA95AE5D7C1258B02003BFB1F

Poniżej pełna wersja projektu planu pracy Podkomisji stałej do spraw monitorowania gospodarki odpadami :


Opublikowano

w

,

przez