Sejmowa Komisja Środowiska pyta rząd o pożar odpadów w Zielonej Górze

Na posiedzeniu wspólnym Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych i Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa posłowie wysłuchali informacji Ministra Klimatu i Środowiska oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat pożaru na składowisku odpadów chemicznych w Zielonej Górze.

Zabrałam głos w dyskusji również w kontekście wprowadzanej ustawy o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych, która faktycznie pozostawia samorządy bez finansowania ze strony państwa likwidacji tzw. bomb ekologicznych zlokalizowanych na ich terenach.

Postuluję od początku o systemowe zmiany w prawie dotyczące tej sprawy, zwłaszcza zapewnienia środków rządowych, gdyż zapewnienie społeczeństwu bezpieczeństwa także ekologicznego jest obowiązkiem państwa.

Zapraszam do obejrzenia i wysłuchania: