Rządowy suplement do programu „STOP SMOG”

Wzięłam udział w debacie nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów przedstawiając stanowisko klubu Koalicji Obywatelskiej i uzupełniając je w trybie pytań zadawanych projektodawcom. Od początku uchwalanych PiSowskich ustaw około smogowych zwracam uwagę na brak systemowych i kompleksowych rozwiązań w tym zakresie  oraz na ich nieskuteczności, nie mówiąc o finansowaniu. Przypominam również o dwukrotnie zgłaszanym przez PO projekcie ustawy o czystym powietrzu, gdzie przedstawiliśmy rozwiązania obejmujące pełny zakres walki z niską emisją. W projekcie ustawy  „termoizolacyjnej” budzą także wątpliwości zapisy dotyczące ewidencji beneficjentów. Poniżej zapisy moich wystąpień.

 

 

Za chwilę odbyło się posiedzenie wspólne Komisji Infrastruktury i   Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, gdzie po raz kolejny zgłaszałam wątpliwości naszej formacji do projektu ustawy. Dla zainteresowanych całość posiedzenia tutaj: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje.xsp?unid=65342E3228963FE5C12585E0004547ED# 

Poniżej moje wystąpienia na posiedzeniu  komisji :

 

 

 

 

W czasie mojego wystąpienia w imieniu klubu KO podczas debaty II czytania w dniu 17 września tego projektu jeszcze raz mocno podkreśliłam wady ustawy w części dotyczącej ewidencji nieruchomości, a w pytaniach  dodatkowych zwróciłam uwagę ministrowi reprezentującemu projektodawcę, iż przedstawiciele PiS  po raz kolejny mijają z prawdą twierdząc, że TSUE zarzucił rządowi PO-PSL,że nic nie robił w zakresie poprawy stanu powietrza. Poniżej te wypowiedzi.

 

 

 

 

 


 


Opublikowano

w

,

przez