Jak rząd rozdaje pieniądze z Funduszu Inwestycji Lokalnych? Moje zapytanie i interpelacja poselska do premiera

Premier rozdaje nie swoje i po uważaniu, czyli jak wygląda rządowy program inwestycji lokalnych z poziomu gmin i powiatów mojego regionu.

Skąd pochodzą pieniądze tak hojnie rozdawane jednym i skąpione innym mówiłam i na konferencji prasowej i z mównicy sejmowej. W tej sprawie zwróciłam się na forum Sejmu RP do Premiera z interpelacją i zapytaniem w trybie dostępu do informacji publicznej.  Odpowiedzi  na te (opublikowane poniżej) zapytanie i interpelację otrzymałam dopiero jako reakcję na moją wypowiedź na posiedzeniu Komisji, na której ministerstwo omawiało Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. Odpowiedzi wraz z relacją z wypowiedzi na Komisji znajdziesz tutaj:

https://gabrielalenartowicz.pl/pytam-o-zasady-dystrybucji-srodkow-drugiej-transzy-rzadowego-funduszu-inwestycji-lokalnych/ 

Treść tych wystąpień czytaj  (klikając w linki lub w skany) i oglądaj poniżej. Zwróciliśmy się również do Wojewody Śląskiego z zapytaniem na jakiej zasadzie zostały przyznane środki z tego Funduszu Gminom w województwie śląskim. Tutaj również zamieszczam odpowiedź Wojewody i załącznik z wykazem rozdysponowanych środków.

Odpowiedź wojewody w sprawie środków z RFIL

Zestawienie  (kliknij w skan 1 strony lub w link) wniosków  Zestawienie wniosków załącznik dla Subregionu zachodniego Woj. Śląskiego

zestawienie wnioskówsubregion

Moje oświadczenie wygłoszone w tej sprawie w Sejmie

Interpelacja 16690

Interpelacja 16690-1

Zapytanie do premiera ws. Funduszu Inwestycji  Lokalnych

Zapytanie fundusz inwest. lok.

O źródłach finansowania tego funduszu mówię w audycji lokalnej stacji telewizyjnej – Raciborskiej Telewizji Kablowej.


Opublikowano

w

,

przez