Pytanie w debacie n/t poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałabym zapytać w kontekście zaproponowanej zmiany w ustawie. Członków zarządu telewizji i radia, w tym prezesa zarządu, a także członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa między innymi spośród osób nie tylko posiadających obywatelstwo polskie, czyli narodowo poprawnych, ale także mających kompetencje w dziedzinie radiofonii i telewizji.

 

Chciałabym zapytać, czy minister właściwy do spraw Skarbu Państwa będzie jednoosobowo określał kompetencje i doświadczenie tych osób w zakresie radia i telewizji, czy może będzie zasięgał jakichś opinii. A swoją drogą, jakie trzeba mieć kompetencje, by być urzędowym klakierem bądź zgoła trefnisiem dworskim? Ale tworzymy nowe europejskie standardy w dziedzinie edukacji. (Dzwonek)

Wicemarszałek Stanisław Tyszka: Dziękuję, pani poseł.

Poseł Gabriela Lenartowicz: To jest szkółka niedzielna w zakresie mediów, ten radiokomitet. (Oklaski)


Opublikowano

w

,

przez