Prezentacje organizacji gospodarczych przedstawiających ich spojrzenie na na temat projektu ustawy o rozszerzonej odpowiedzialności producenta – ROP

28 października 2021 r. w Sejmie RP odbyło się w rozszerzonym o organizacje gospodarcze i producenckie z branży opakowań i stosujące opakowania posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, na którym rozpatrzono Informacji Ministra Klimatu i Środowiska na temat założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (tzw. projektu ustawy o rozszerzonej odpowiedzialności producenta – ROP). Była to szansa aby te organizacje (Ek0-pak, Polska Federacja Producentów Żywności , Browary Polskie, Polskie Stowarzyszenie ZERO WASTE, POLBISCO – Stowarzyszenie Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych, Pro-Karton ) mogły swoje oczekiwania, doświadczenia  i przemyślenia z założeniami rządowego projektu.

Poniżej zapis całego posiedzenia Komisji a pod nim poszczególne prezentacje, które przedstawiono w trakcie debaty.

Założenia producenckiego systemu depozytowego na opakowania jednorazowego użytku po napojach w Polsce 2021 Kom. sejmowa 28.1

Założenia producenckiego systemu depozytowego na opakowania jednorazowego użytku po napojach w Polsce 2021 Kom. sejmowa 28.1_Strona_01

Fundacja ProKarton Kartony do płynnej żywności w systemie Rozszerzonej odpowiedzialności producenta

Prezentacja programu PowerPoint

EKO-PAK prezentacja model ROP

No Slide Title

Polskie Stowarzyszenie Zero Waste ROP

Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta


Opublikowano

w

,

przez