Pracowity dzień jak co dzień w Sejmie RP

Oprócz aktywnej obecności na posiedzeniu Komisji Środowiska uczestniczyłam niemal cały pozostały czas w debatach nad projektami ustaw, które toczyły się na sali plenarnej. Zabierałam głos  między innymi w dyskusji nad sprawozdaniem komisji  o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zadając pytanie o cyberbezpieczeństwo obywateli naszego państwa w sytuacji gdy to państwo dokonuje (potencjalnie) na nich cyberprzestępstwa. Pytałam o to w kontekście sprawy systemu „Pegasus”. Poniżej zapis tego  wystąpienia.

 

Jako serdecznie związana z druhami  Ochotniczych Straży Pożarnych z wielu miejscowości zgłosiłam również swoje uwagi do  sprawozdania Komisji o rządowym projekcie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych.

 

W debacie nad sprawozdaniem Komisji o pilnym rządowym projekcie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025″ oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw zapytałam o pieniądze przeznaczone w tej ustawie na służbę więzienną – to prawie 1/3 całego budżetu przeznaczonego na działania przewidziane ustawą. Ciekawe, kto z tych pieniędzy skorzysta – bo na pewno nie pracownicy cywilni w/w służb.

 

Wreszcie zabrałam głos podczas  pierwszego czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks Karny oraz o zmianie niektórych innych ustaw dotyczącego m.in karania kobiet za dokonanie aborcji.

 

 

 

 

 

 


Opublikowano

w

,

przez