Posiedzenie sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Członkowie sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych spotkali się na posiedzeniu 9 stycznia br. aby rozpatrzyć i ocenić informację Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na temat wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, w zakresie tożsamości narodowej i etnicznej.
Zabrałam głos podczas posiedzenia wskazując, że badania jakie przeprowadzane są przez Główny Urząd Statystyczny powinny być przygotowywane zgodnie z metodologią umożliwiającą dostarczenie rządowi wiedzy, która pozwoli prowadzić politykę wobec Mniejszości zgodną z jej potrzebami i oczekiwaniami.

Oto moja wypowiedź. Zapraszam do obejrzenia.

Poniżej publikuję materiały do których odnoszę się w swojej wypowiedzi dostarczone na posiedzenie Komisji zawierający wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z grudnia 2023 r. w zakresie struktury narodowo – etnicznej oraz języka kontaktów domowych.