Czy planowana przez rząd monopolizacja polskiej energetyki przyniesie korzyści środowisku i obywatelom?

Polecam zainteresowanie się przekazanym mi raportem fundacji ClientEarth – Prawnicy dla Ziemi i think tanku INSTRAT dotyczącym projektów rządu restrukturyzacji polskiej energetyki. Autorzy raportu „Monopol węglowy z problemami – analiza rekonstrukcji polskiej energetyki” napisali:

„W rządzie od kilku miesięcy trwają prace nad planem restrukturyzacji polskiego sektora energetycznego. Plan zakłada połączenie PGE, Enei i Taurona w jeden koncern oraz przekazanie elektrowni węglowych połączonych spółek do nowo utworzonej Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Proces ten będzie silnie oddziaływał nie tylko na rentowność grup energetycznych i konkurencję na rynku energii, ale także na klimat i społeczności lokalne.

ClientEarth wspólnie z Fundacją Instrat opublikowały raport ekonomiczno-prawny, który ocenia wstępną koncepcję planu restrukturyzacji. Wynika z niego, że plan jest niezgodny z polityką klimatyczną Unii Europejskiej, a także mało ambitny pod względem wyłączania aktywów węglowych. Co więcej, pomimo że plan nie przyniesie istotnej korzyści dla klimatu, to będzie się wiązał z wielomiliardowymi stratami dla Skarbu Państwa oraz wysokim kosztem społecznym.

Raport pokazuje, że nawet przy niezwykle optymistycznych założeniach NABE do 2040 r. wygeneruje 31,1 mld zł strat, zamiast deklarowanych w planie 3,6 mld zł dodatnich przepływów pieniężnych. Koszty funkcjonowania NABE mają ponieść Skarb Państwa, czyli podatnicy, oraz odbiorcy energii elektrycznej. Co więcej, zrealizowanie poszczególnych elementów planu restrukturyzacji może wymagać nawet pięciu różnych postępowań z zakresu prawa konkurencji prowadzonych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Komisję Europejską.”

Zachęcam do lektury! Do czytania po kliknięciu strony tytułowej raportu. lub w link: 2020-11-24-monopol-weglowy-z-problemami-raport-coll-pl

2020-11-24-monopol-weglowy-z-problemami-raport-coll-pl-1


Opublikowano

w

,

przez