PiS: prawo geologiczne i górnicze do zmiany!

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw wg wnioskodawców „dotyczy zapewnienia odpowiedniej ochrony złóż kopalin w Polsce; usprawnienia m.in. działalności organów nadzoru górniczego; zreformowania działalności państwowej służby geologicznej; wprowadzenia definicji złoża strategicznego. Jednak nic bardziej pokrętnego: niczego nie usprawnia  a raczej zawłaszcza bo po raz kolejny zabiera kompetencje samorządom i prawa ogranicza obywatelskie.

O tym mówiłam na posiedzeniu komisji ale też na posiedzeniu plenarnym

Sprawę dobrze też ilustruje stanowisko gmin górniczych  . Pobierz całość lub kliknij w skan 1 strony


Opublikowano

w

,

przez