Pieniądze Lasów Państwowych finansują kampanie polityczne Suwerennej Polski

Zabrałam głos w debacie nad sprawozdaniem Komisji o obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o lasach. Projekt dotyczy „obywatelskiego?” sprzeciwu wobec domniemanej zmiany przepisów traktatowych UE zmierzających do odebrania państwom członkowskim wyłącznej kompetencji w dziedzinie leśnictwa, a w rzeczywistości dotyczy zabezpieczenia interesów politycznych i finansowych partii, w której pacht lasy zostały przez PiS oddane.

Moja wypowiedź poniżej. Zapraszam.


Opublikowano

w

,

przez