Pan Jabłoński pomylił Prokuratury

Poniżej relacja z konferencji podsekretarza stanu w MSZ Pawła Jabłońskiego i mojej odpowiedzi na nią. To pokłosie „Debaty Dwójek” czyli dyskusji przedwyborczej odbytej na żywo i transmitowanej przez lokalne media. Sprawa przybrała nieoczekiwany obrót, gdy podczas debaty Jabłoński zarzucił mi nieuczciwość (delikatnie mówiąc) w postępowaniach przyznających dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska firmie Baterpol w latach 2008 – 2014.

Czytaj całość tutaj: https://rybnik.wyborcza.pl/rybnik/7,180134,30218484,minister-jablonski-przed-prokuratura-atakuje-poslanke-lenartowicz.html

Konferencje relacjonował na żywo portal nowiny.pl

A oto fakty sprzed 15-tu lat.

1. Prezesem WFOŚiGW byłam w latach 2008-2014.

2. Tak jak wcześniej poprzedni prezesi WFOŚiGW zasiadałam też w Radzie Nadzorczej Baterpol S.A. Wszystkie powyższe dane rejestrowe są jawne i dostępne w publicznych rejestrach jak np. KRS. Także wszelkie dane o przyznanej pomocy są jawne i dostępne na stronach internetowych WFOŚiGW, UOKiK i zainteresowanych podmiotów.

3. Nie było ograniczeń w zasiadaniu członków zarządu WFOSiGW w radach nadzorczych spółek, w tym spółek z udziałami funduszu i spółek korzystających z pożyczek

4. Przyznana Baterpol S.A. pomoc publiczna w 2010 i w 2013 r to pożyczka a nie dotacja. Baterpol i wcześniej i później korzystał z pożyczek Funduszu na instalacje ekologiczne.

5. Co więcej, w tej sprawie decyzje podejmowała Rada Nadzorcza WFOŚiGW a nie Zarząd Funduszu, którego byłam prezesem

6. Cały proces przyznawania pomocy przez WFOŚiGW był wieloetapowy i transparentny a w tym przypadku wyłączyłam się z postępowania, co zostało zgłoszone do protokołu.

7. Pomoc z Funduszu otrzymywał każdy podmiot spełniający kryteria z uchwalonych przez Radę Nadzorczą WFOŚiGW i publicznie ogłoszonych zasad i regulaminów. Ani razu za mojej pracy w Funduszu nie odmówiono żadnemu wnioskodawcy.

Poniżej pełne teksty dokumentów przedstawionych przeze mnie w czasie konferencji


Opublikowano

w

,

przez