Otwarcie Centrum Górnej Odry w Chałupkach

Z racji moich poselskich obowiązków i działań na rzecz Odry – jej ekologicznej i turystycznej przyszłości z zainteresowaniem przyjęłam zaproszenie Wójta Krzyżanowic Grzegorza Utrackiego na oficjalnie otwarcie Centrum Górnej Odry przy dawnym przejściu granicznym w Chałupkach!

W ramach projektu „Ekoturystyka – Atrakcje turystyczne Dorzecza Górnej Odry”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V – A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020″, budynek dawnej przejściówki granicznej w Chałupkach przy ulicy Bogumińskiej został przekształcony w Centrum Górnej Odry, które stało się multimedialnym muzeum poświęconym faunie i florze rzeki Odry oraz Granicznych Meandrów Rzeki Odry, zarówno po polskiej, jak i czeskiej stronie.

Celem projektu jest promocja obszarów przyrodniczo atrakcyjnych oraz zwiększenie dostępności infrastruktury turystycznej. Projekt skupia się wokół terenów o bogactwie fauny i flory, a także niezwykłych walorach geologicznych, których wspólnym mianownikiem jest rzeka Odra. Realizacja projektu pozwoli wydobyć cały potencjał zarówno miejsc atrakcyjnych, jak i istniejącej już infrastruktury udostępniającej – projekt pozwoli przygotować spójną ofertę turystyki poznawczej i kwalifikowanej. 

Centrum Górnej Odry to obiekt, w którym można znaleźć ekspozycje oraz eksponaty dotyczące historii oraz fauny i flory Dorzecza Górnej Odry. Wystawy oraz multimedialne ekspozycje przybliżą turystom bogactwo przyrodnicze rzeki Odry i Granicznych Meandrów Odry. Centrum zawiera multimedialną wystawę, centrum obsługi ruchu turystycznego i bibliotekę.

W ramach uroczystości otwarcia obejrzeliśmy ciekawą wystawę, specjalnie dla Centrum nakręcony film „Mam na imię Odra” a także wysłuchaliśmy eksperckiej prelekcji o rzece, jej walorach przyrodniczych i znaczeniu w historii i współczesności.

W swoim wystąpieniu nawiązałam do prelekcji naukowców. Utworzenie takiej placówki to znakomity pomysł na podniesienie atrakcyjności regionu, a ekspozycja pozwoli uświadomić nam, mieszkańcom, jakim dzięki tej rzece dysponujemy bogactwem.

Więcej o Centrum i jego okolicy – tutaj: https://turystykakrzyzanowice.pl/pl/

O wydarzeniu napisano, umieszczono fotografie i film na portalu naszraciborz.pl

https://www.naszraciborz.pl/site/art/1-aktualnosci/0-/109509-centrum-gornej-odry-w-chalupkach-oficjalnie-otwarte-foto-i-wideo-


Opublikowano

w

,

przez