Oto cyrkowe zagadki sejmowej legislacji made by PiS

Na posiedzeniu Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych rozpatrywaliśmy poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu

Wg postanowień tej ustawy finansowanie wsparcia rekompensat za regulowane ceny gazu i utratę podatku VAT dla przedsiębiorstw energetycznym odbywać się będzie z pieniędzy uzyskanych na aukcjach ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2.

O tę kwestię pytam na posiedzeniu Komisji ds. Energii, Klimatu i Aktywów oraz w wystąpieniu na sali plenarnej sejmu.

PiS ma zwyczaj wrzucania do zapisów”słusznych” ustaw różnych wtrętów legislacyjnych mających niewiele lub nic wspólnego z materiałem ustawy.

Pytam więc co ma z cenami gazu dla najbardziej wrażliwych odbiorców zapis w tej ustawie o sytuacji zwierząt cyrkowych. Znów w parlamencie polskim”cyrk na kółkach”??
O sprawie finansowania niższych cen gazu jak zwykle ekspercko portal „Wysokie napięcie”


Ile zapłacimy za gaz w 2023 r. Jest projekt ustawy

Leszek Kadej 28.11.2022

Rządowy projekt ustawy o zamrożeniu cen gazu, który właśnie został opublikowany, zakłada utrzymanie na poziomie nie wyższym niż tegoroczny cen gazu dla uprawnionych do taryf, ale wzrośnie stawka VAT Projekt wprowadza też nazwany „odpisem” podatek od nadzwyczajnych zysków z wydobycia krajowego gazu.

koszt ogrzewania gaz

Cena za gaz

Zgodnie z projektem przez cały 2023 rok maksymalna cena sprzedaży gazu do całej grupy odbiorców uprawnionych do korzystania z taryf wyniesie 200,17 zł za MWh netto, co odpowiada tegorocznej taryfie największego sprzedawcy PGNiG OD.

Wszyscy, którzy korzystają z cen taryfowanych płacą dziś maksymalnie tyle, a od 1 lutego 2022 do końca roku stawka VAT na gaz wynosi zero. Projekt zamraża na tegorocznym poziomie stawki opłat dystrybucyjnych za gaz.

Zwrot VAT na gaz dla najbiedniejszych

Stawka VAT na gaz od 1 stycznia 2023 roku musi jednak wrócić do podstawowego poziomu 23%. Dlatego rząd zaproponował, aby ten podniesiony VAT zwrócić tym, którzy wykorzystują gaz do ogrzewania. Zwrot podatku VAT obejmie jednak tylko niektóre ogrzewające się gazem gospodarstwa domowe – tam gdzie wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę nie przekracza 2100 zł, lub nie przekracza 1500 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

cena za gaz

Zwrot VAT ma też objąć podmioty poza gospodarstwami domowymi, uprawnione do korzystania z taryf, dla których gaz jest głównym źródłem ogrzewania. Lista została ustalona na początku 2022 roku, to m.in. spółdzielnie mieszkaniowe, placówki edukacyjne, służby zdrowia, kulturalne itp. Projekt listę tę rozszerza o związki zawodowe i precyzuje zapis o wspólnotach mieszkaniowych.

Czytaj także: Elektrociepłownie wstrzymają pracę przez „domiar”?

W praktyce więc wszystkie te gospodarstwa i podmioty zapłacą w przyszłym roku za gaz tyle samo. Podstawą do otrzymania zwrotu VAT będą oczywiście odpowiednie faktury, natomiast wniosek o zwrot trzeba będzie kierować do swojej gminy w ciągu 30 dni od otrzymania faktury. Gminy rozliczą wypłacane przez siebie zwroty VAT z rządem.

Skąd wziąć pieniądze na gaz?

W projekcie założono, że refundacja VAT za gaz pochłonie w przyszłym roku 612 mln zł. Znacznie wyższa ma być za to rekompensata dla sprzedawców gazu za dostarczanie paliwa po regulowanej cenie. Tutaj rząd oszacował, że pochłonie to 28 mld zł.

gaz zużycie

I refundacja VAT i rekompensaty za gaz mają być wypłacane z funduszu przeciwdziałania COVID-19. Zgodnie z projektem, fundusz ten będzie można zasilić w 2023 roku częścią lub całością pieniędzy ze sprzedaży na aukcjach uprawnień do emisji CO2, która pozostanie po rozdysponowaniu środków na inne, wskazane cele. 25% wpływów ma bowiem trafiać na rekompensaty dla przedsiębiorstw energochłonnych, a inna część na wypłatę dodatków osłonowych.

Czytaj także: Zamrożenie ceny gazu na 2023 rok za 30 mld zł. Nie dla wszystkich

Drugim źródłem finansowania ma być „odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny”, który płacić będzie przez cały rok przedsiębiorstwo wydobywające gaz ziemny na podstawie posiadanej koncesji. W praktyce chodzi tu o PGNiG z Grupy Orlen. To po prostu podatek od nadmiernych zysków ze sprzedaży taniego gazu z krajowego wydobycia. Przy czym maksymalna kwota tego odpisu to 538,79 zł za MWh wydobytego gazu. Dokładny sposób ustalenia tego odpisu określi specjalne rozporządzenie Rady Ministrów.


Opublikowano

w

,

przez