Ochrona lasów – temat nieustający

W Eko – kwadransie w telewizji TVT o tym dlaczego Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał orzeczenie w sprawie planów urządzenia lasów, które dotychczas nie mogły być zaskarżane do polskich sądów w sytuacjach gdy działalność Lasów Państwowych zagrażała ochronie przyrody i przepisom europejskim w tej dziedzinie.

Moim rozmówcą był Radosław Ślusarczyk z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot, proekologicznej organizacji pozarządowej która skierowała do TSUE skargę w lutym 2017 r. wraz z Fundacją Frank Bold i WWF, Client Earth, Fundacją Las Naturalny i Fundacją Dzika Polska na rząd polski związku z niezapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń w celu ochrony siedlisk leśnych oraz gatunków roślin i zwierząt. Działo się to w związku z wycinką Puszczy Białowieskiej.


Opublikowano

w

,

przez