Nowy raport Forum Energii

W imieniu własnym i Aleksandry Dziadykiewicz – Dyrektorki ds. komunikacji w Forum Energii zapraszam do zapoznania się z nowym opracowaniem dotyczącym gospodarki gazem w Polsce.

Polecam!

Gaz ziemny stał się paliwem ryzykownym. Przez wiele lat był postrzegany jako paliwo przejściowe w transformacji w Polsce. Doświadczenia kryzysu energetycznego oraz odcinania importu surowców z Rosji wymuszają rewizję tego podejścia. 

Polska musi wypracować nowe podejście do jego roli w transformacji. Strategia państwa wobec gazu ziemnego musi widzieć całościowy bilans tego paliwa we wszystkich sektorach gospodarki: nie tylko w elektroenergetyce, ale także w przemyśle, gospodarstwach domowych i ciepłownictwie.

Najnowszy raport Forum Energii pt. „Minął czas na gaz? Co Polska może zrobić, aby zmniejszyć zużycie gazu ziemnego w gospodarce” jest pierwszym opracowaniem, w którym analizie poddano wszystkie sektory gospodarki, sprawdzając obecne znaczenie błękitnego paliwa oraz możliwości zmniejszenia jego zużycia.

W raporcie piszemy m. in:
? kto dziś zużywa najwięcej gazu ziemnego i jak będzie to wyglądać w najbliższych latach;
? jakie ryzyka wiążą się z nadmiernym uzależnianiem polskiej gospodarki od gazu; 
? jak przygotować strategie sektorowe na rzecz zmniejszania konsumpcji gazu ziemnego.

Raport „Minął czas na gaz?” oraz towarzyszącą mu prezentację można takze pobrać ze strony internetowej Forum Energii:
https://www.forum-energii.eu/pl/analizy/minal-c…

Dobrej lektury!


Minął czas na gaz?

Co Polska może zrobić, aby zmniejszyć zużycie gazu ziemnego w gospodarce”

W ostatnich dwóch latach gaz ziemny stał się paliwem podwyższonego ryzyka: podlega ogromnym wahaniom cenowym, a po odcięciu dostaw z Rosji rośnie konkurencja o import tego surowca z innych kierunków. Jeszcze niedawno planowano w Polsce znacząco zwiększać zużycie gazu ziemnego w całej gospodarce – o 75% do 2035 r. Miał on być paliwem przejściowym w transformacji.

Obecnie wiele państw rewiduje swoje podejście do zużycia gazu. W takim krajobrazie, Polska znalazła się w szczególnym momencie: musi jednocześnie zarządzać procesem odchodzenia od węgla – unikając drastycznego zwiększenia roli gazu ziemnego w gospodarce. Dlatego rząd musi mieć strategię wobec roli tego paliwa. Powinna ona uwzględniać całościowy bilans gazu ziemnego, nie tylko w elektroenergetyce, ale we wszystkich sektorach gospodarki łącznie, także w przemyśle, gospodarstwach domowych i ciepłownictwie – podkreśla Forum Energii w najnowszym raporcie pt. „Minął czas na gaz?”.

W ostatnich latach zużycie gazu ziemnego w polskiej gospodarce wynosi ok. 20 mld m3 i na tle innych państw UE jest relatywnie niewielkie. Jednak aż 80% zużywanego w Polsce gazu pochodzi z importu – dostawy z Rosji zostały zastąpione innymi kierunkami. Według prognoz Gaz-Systemu jeszcze z 2021 r., rola gazu w Polsce miała rosnąć – nawet do 34 mld m3 rocznie w ciągu dekady. Infrastruktura gazowa była rozbudowywana m.in. z myślą o postępującej gazyfikacji energetyki i sektora gospodarstw domowych.

Doświadczenia ostatnich dwóch lat wymusiły rewizję tego podejścia. Gaz-System obniżył prognozy zużycia, a rząd zapowiedział zmniejszenie roli gazu w przygotowywanej rewizji Polityki energetycznej Polski do 2040 r. Uwaga decydentów koncertuje się jednak głównie na gazowych potrzebach elektroenergetyki. Tymczasem, jeśli nadrzędnym celem ma być ograniczanie roli ryzykownego, błękitnego paliwa – takie podejście nie jest już dłużej możliwe.

Strategie sektorowe

Głównymi odbiorcami gazu ziemnego w Polsce są:

 • przemysł – 40% zapotrzebowania,
 • gospodarstwa domowe – 25%,
 • elektroenergetyka i ciepłownictwo – łącznie 20%.

Konieczne jest przygotowanie strategii sektorowych na rzecz redukcji uzależnienia od gazu. Najnowszy raport Forum Energii pt. „Minął czas na gaz? Co Polska może zrobić, aby zmniejszyć zużycie gazu ziemnego w gospodarce” jest pierwszym opracowaniem, w którym analizie poddano wszystkie sektory gospodarki, sprawdzając obecne znaczenie gazu ziemnego oraz możliwości zmniejszenia jego zużycia.

Z wyliczeń Forum Energii wynika, że podejście do bilansu zużycia gazu z punktu widzenia całej gospodarki, przy równoczesnym wprowadzeniu strategii sektorowych na rzecz ograniczania jego konsumpcji, stwarza szansę na ograniczenie roli gazu ziemnego już w połowie przyszłej dekady. W roku 2035 r. roczne zużycie gazu ziemnego w gospodarce może zostać ograniczone do ok. 19 mld m3. Takie zapotrzebowanie może zostać zaspokojone wydobyciem własnym oraz importem z kierunków innych, niż Rosja.

Należy jednak mieć świadomość, że zanim nastąpi redukcja zużycia gazu, w ciągu najbliższej dekady jego rola w gospodarce będzie przejściowo wzrastać – będzie to skutkiem przestawiania ciepłowni i  elektrociepłowni na paliwo gazowe ze względu na niedobory węgla oraz zbyt wolny dotychczasowy rozwój źródeł odnawialnych w tych sektorach.

Polski system elektroenergetyczny jest pod presją rozwoju nowych mocy, musi się przygotować na elektryfikację nowych sektorów. Rola gazu będzie w nim rosła, ale nie możemy dopuścić do sytuacji przeskalowania jego ilości, tym bardziej, że dostępne są technologie ograniczające wykorzystanie gazu ziemnego. Duży potencjał redukcji zużycia błękitnego paliwa, już w najbliższych latach, istnieje w gospodarstwach domowych czy w przemyśle – zwraca uwagę autorka raportu, dr Aleksandra Gawlikowska-Fyk z Forum Energii.

Redukcja gazu w poszczególnych sektorach – rekomendowane działania

W najnowszym raporcie Forum Energii rekomenduje szereg rozwiązań, których zaplanowanie i wdrożenie pozwoli ograniczyć udział gazu w Polsce w perspektywie 2035 r. Wśród nich są m.in.

W elektroenergetyce:

 • Znaczne przyspieszenie rozwoju OZE, w tym biogazu i biometanu – zwiększenie skali planowanych projektów.
 • Wykorzystanie najbardziej elastycznych elektrowni gazowych oraz rozwój kogeneracji (najbardziej efektywny sposób wykorzystywania paliw).
 • Dostrzeżenie potencjału efektywności energetycznej.
 • Wykorzystanie istniejących bloków gazowych (200+), pod warunkiem zwiększenia ich elastyczności.

W ciepłownictwie:

 • Poprawa efektywności energetycznej budynków i infrastruktury ciepłowniczej.
 • Wzrost udziału OZE do 40% do roku 2030: pompy ciepła, biometan, biomasa, kolektory słoneczne, geotermia.
 • Elektryfikacja ciepła.
 • Wykorzystanie potencjału spalania odpadów i energii odpadowej.

W gospodarstwach domowych:

 • Poprawa efektywności energetycznej budynków (redukcja zapotrzebowania na ciepło o 28% do roku 2030).
 • Wzrost udziału OZE do 65% w roku 2030: dynamiczny wzrost pomp ciepła i kolektorów słonecznych, stabilny udział biomasy.
 • Wzrost udziału elektryfikacji do 40% w roku 2030.
 • Określenie daty zakończenia wsparcia zakupu kotłów gazowych z programów dotacyjnych, a następnie odejścia od ich sprzedaży.

W przemyśle:

 • Wsparcie wykorzystanie zielonego wodoru (ograniczanie zużycia gazu).
 • Systemowe wsparcie redukcji zużycia gazu ziemnego w pozostałych obszarach, m.in. dzięki poprawie efektywności energetycznej.
 • Wprowadzane strategii gałęziowych dla największych konsumentów gazu ziemnego w przemyśle.

Na użycie gazu trzeba patrzeć z perspektywy nie tylko jednego sektora – np. elektroenergetyki lub ciepłownictwa, ale całej gospodarki. Takie podejście ma przełożenie na zależność importową Polski oraz na nasze bezpieczeństwo energetyczne. W tej chwili wiele inwestycji jest zawieszonych, ponieważ decydenci oczekują ustabilizowania sytuacji, ale to się nie wydarzy. Rynek energetyczny będzie w kolejnych latach zmienny. Im dłużej trwa niepewność, tym bardziej bezpieczeństwo Polski będzie zagrożone. Powinniśmy dążyć do minimalizowania roli błękitnego paliwa – tam gdzie jest możliwe np. w ogrzewnictwie, przemyśle. W elektroenergetyce trzeba minimalizować udział gazu, ale będzie trudno z niego w tym momencie zrezygnować – podsumowuje prezeska Forum Energii dr Joanna Maćkowiak-Pandera.


Autorka publikacji:
dr Aleksandra Gawlikowska-Fyk, Forum Energii

Tu do pobrania (kliknij w link lub w obrazek poniżej):

Tu do pobrania także po kliknięciu w obrazek :Pobierz informacje prasową także po kliknięciu w obrazek


Opublikowano

w

,

przez