NIK O OCHRONIE POWIETRZA PRZED ZANIECZYSZCZENIAMI

Polska wciąż jest jednym z krajów Unii Europejskiej z najgorszą jakością powietrza.Maksymalne średnioroczne stężenia pyłów zawieszonych były niemal dwukrotnie wyższe niż dopuszczalne. Według Najwyższej Izby Kontroli, działania stosownych ministerstw, ale także samorządów wojewódzkich i gminnych (z wyjątkiem nielicznych przypadków) były daleko niewystarczające. Przygotowany w lutym przez Ministra Energii projekt rozporządzenia dotyczący wymagań jakościowych dla paliw stałych, w ocenie NIK zabezpiecza w znacznie większym stopniu interesy lobby węglowego, niż dążenie do ochrony Polaków i środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami zanieczyszczenia powietrza. Z danych Europejskiej Agencji Środowiska wynika, że rocznie z powodu zatrutego powietrza (z uwagi na oddziaływanie PM ) umiera ponad 46 tys. ludzi. NIK alarmuje: osiągnięcie wymaganych poziomów redukcji emisji pyłów i benzo(a)pirenu z sektora komunalno-bytowego, przy obecnym tempie działań, może zająć w skali poszczególnych województw objętych kontrolą od 24 do niemal 100 lat.

Więcej czytaj tu: https://gabrielalenartowicz.pl/wp-content/uploads/2018/11/Dbaj-o-zdrowie-nie-oddychaj-Najwyższa-Izba-Kontroli-2.pdf

lub kliknij w obrazek:

Dbaj o zdrowie - nie oddychaj - Najwyższa Izba Kontroli

 


Opublikowano

w

przez