Nielegalne i zapomniane składowiska odpadów dalej straszą i zagrażają! Trzeba to uporządkować

Prowadziłam dzisiaj posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, na której posłanki i posłowie rozpatrywali i debatowali nad informacją Ministra Klimatu i Środowiska na temat wyników przeprowadzonej przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz wojewódzkie inspekcje ochrony środowiska inwentaryzacji terenów byłych lub nielegalnych miejsc składowania odpadów, w tym niebezpiecznych oraz ewentualnych planów ich unieszkodliwienia.

Informację przedstawiła wiceminister podsekretarz stanu Anita Sowińska wraz z zespołem. Po uwagach i pytaniach poselskich oraz strony społecznej, które dotyczyły szczegółów i danych przedstawionych przez stronę ministerialną podsumowałam dyskusję przedstawiając założenia i plany legislacyjne umożliwiające uporządkowania systemowe omawianych problemów:

Całość sprawozdania z komisji do obejrzenia tutaj:

https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/transmisje.xsp?unid=865661F05760FD08C1258AD2003E28E4#


Opublikowano

w

,

przez