Moje wystąpienie na 27. Kongresie Ochrony Środowiska ENVICON.

Powrót do podmiotowości obywateli, większa odpowiedzialność i uprawnienia samorządów: to jest to co nas czeka w najbliższej przyszłości – zapowiedziałam w swoim wystąpieniu dotyczącym wzmocnienia roli samorządów w gospodarce komunalnej zaadresowanym do uczestników 27. Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON.

Dla nowego rządu i wspierającej go koalicji podniesienie jakości życia obywateli stanowi najważniejsze wyzwanie. – Podniesienie jakości życia jest niemożliwe bez podniesienia jakości życia środowiska, w którym żyjemy. A w tej kwestii najważniejsze znaczenie ma prawidłowa gospodarka komunalna.

podkreśliłam konieczność wzmocnienia nacisku na prawidłowość prowadzenia gospodarki odpadami oraz pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych i lokalnych. – Niezbędna jest współpraca na płaszczyźnie europejskiej i ogólnokrajowej, ale to samorządach spoczywa główny ciężar walki o lepsze środowisko.

Oto moje wystąpienie, zapraszam do obejrzenia i wysłuchania:


Opublikowano

w

,

przez