„Lex knebel” na komisji senackiej. Komisja nadzwyczajna ds. klimatu rekomenduje odrzucenie projektu ustawy w całości

Na posiedzeniu zwołanej przez senatora Stanisława Gawłowskiego komisji po raz pierwszy mogli się wypowiedzieć, prawie jak na wysłuchaniu publicznym, wszyscy interesariusze społeczni, którzy występowali w imieniu zagrożonych ustawą zwaną potocznie „Lex knebel”.

Stronie rządowej przedstawiciele NGOsów zarzucili i udowodnili kłamstwa w narracji uzasadniającej złożenie ustawy. Wszyscy optowaliśmy za odrzuceniem tej ustawy przez Senat RP.

W silnej delegacji grupy walczącej z inwestycjami CPK, którym bezpośrednio ta ustawa ułatwia realizację poza jakąkolwiek kontrolą społeczną znalazły się i wypowiedziały m.i.n. osoby współpracujące ze mną w tych sprawach od wielu miesięcy: radna z Mikołowa p. Ewa Chmielorz, p. Barbara Czerniawska, p. Tomasz Orłowski, p. Bartłomiej Gabryś

Organizacje ekologiczne, społecznicy i mieszkańcy regionów zagrożonych przez CPK i KDP mogli swobodnie, choć krótko naświetlić swoje stanowiska. Rząd był zobowiązany do konsultacji społecznych projektu ustawy ale pominął celowo ten etap prac.

Z racji prowadzenia przeze mnie tej ustawy w Sejmie jako przedstawiciel klubu KO zabrałam głos w debacie, dziękując m.in. w swojej wypowiedzi senatorowi Gawłowskiemu za umożliwienie tak szerokiej debaty . Zapraszam do wysłuchania.

Poniżej relacja z posiedzenia komisji – warto wysłuchać interesującej całości

https://av8.senat.pl/10KNK1171?fbclid=IwAR0j8TG2MFJaHGEldpuNK_NJFY6l_w07mmV2qaUoibyJkuXXTrYxxdR7ftU

A dla tych , którzy lubią ułatwienia ta sama relacja tutaj w dwu częściach:


Opublikowano

w

,

przez