Konferencja prasowa przed sesją Rady Powiatu Raciborskiego i wystąpienie na Sesji.

Spotkaliśmy się wraz Radnym Arturem Wierzbickim z raciborskimi mediami przed sesją Rady Powiatu Raciborskiego aby przekazać informacje o tym co się dzieje w Sejmie RP oraz o mojej aktywności poselskiej w zakresie dotyczącym  mieszkańców naszego regionu.

Oczywiście sprawą dominującą przez ostatni okres była wojna rosyjsko – ukraińska i problemy uchodźców przybywających na nasz teren.

Chodzi o uruchomienie przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – konkursów na sfinansowanie regionalnych ośrodków intensywnej nauki języka polskiego dla przybyszów z Ukrainy celem jak najszybszej aktywizacji tychże  na rynku pracy.

Sprawa, o której będziemy mówić także na Sesji to pokazanie w polskim prawie istniejących sposobów na uczynienie pomocy  materialnej uchodźcom bardziej przyjaznej i mniej dotkliwej finansowo dla darczyńców , a także skuteczniejszą organizacyjnie.  M.in. dotyczy to obciążeń związanych z darowiznami. Pomysł  radnego Artura Wierzbickiego ma funkcjonować pod hasłem „Pomagaj z głową”

Ważną sprawą, o której poinformuję Radę jest reakcja Rzecznika Praw Obywatelskich na skutek mojej interwencji w sprawie lekcji języka ojczystego dla mniejszości niemieckiej.

Sesja Rady Powiatu Raciborskiego, pod zdjęciami moje wystąpienie

Zapraszam do obejrzenia mojego wystąpienia na Sesji Rady Powiatu


Opublikowano

w

, ,

przez