Kierunki Rozwoju i Sprawiedliwej Transformacji województwa śląskiego – raport IBS dla Fundacji WWF Polska

Z Fundacji  WWF otrzymałam interesujący raport  przygotowany przez Instytut Badań Strukturalnych dla Fundacji. Zapraszam do lektury. Link do publikacji przed skanem 1 strony raportu lub po kliknięciu w obrazek.

W raporcie zawarta jest analiza możliwości tworzenia miejsc pracy w województwie śląskim w obliczu stopniowego odchodzenia od wydobycia i spalania węgla w regionie.

Zaprezentowane zostały w raporcie  adekwatne do bieżącej sytuacji instrumenty w procesie redukcji zatrudnienia w górnictwie, alternatywne kierunki rozwoju regionalnego oraz ocena kierunków sprawiedliwej transformacji zaproponowanych przez samorząd regionalny.

Z analiz IBS wynika, że w horyzoncie 2030 roku rekwalifikacji lub innych działań osłonowych będzie wymagać nawet 13 tys. osób zatrudnionych w górnictwie. W grupie firm bezpośrednio zależnych od górnictwa węgla kamiennego zwolnienia mogą objąć kolejne 15–18 tys. osób w związku ze zredukowanym popytem na ich usługi. W raporcie znajdują się także informacje dotyczące tego, ile nowych miejsc pracy może powstać w różnych branżach, w celu zdywersyfikowania charakteru gospodarki i zapewnienia alternatywnego zatrudnienia dla górników (m.in. budownictwo, energetyka, przemysł samochodowy czy przetwórstwo przemysłowe).

Raport pokazuje jakie działania powinny zostać podjęte już teraz, aby zminimalizować ryzyko negatywnych skutków dla mieszkańców i przedsiębiorców ze Śląska. Zapraszamy do lektury oraz odwiedzenia naszej strony internetowej i zapoznania się z innymi działaniami WWF w obszarze klimatu i sprawiedliwej transformacji.

Główne tezy raportu to:

– Województwo  śląskie  znajduje  się  w  punkcie zwrotnym transformacji

– Już  teraz  potrzebny  jest  program  rekwalifikacji pracowników  górnictwa

– Wyzwaniem dla procesu sprawiedliwej transformacji będzie zapewnienie perspektyw zatrudnienia poza górnictwem młodym pracownikom

– Branże powiązane z górnictwem także będą potrzebować  wsparcia  finansowego  i  doradczego

– Budownictwo, przetwórstwo przemysłowe i energetyka mają największe szanse zastąpić górnicze miejsca pracy

– Samorząd  województwa  powinien  być  głównym koordynatorem procesu transformacji

– Transformacja wymaga większej liczby projektów systemowych, inicjowanych z poziomu regionalnego

– Wsparcie i wzmacnianie inicjatyw gmin i organizacji  pozarządowych  usprawni  proces  transformacji

WWF Poland – KIERUNKI TERYTORIALNEGO PLANU SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI I ROZWOJU DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO – styczeń 2021

WWF Poland - KIERUNKI TERYTORIALNEGO PLANU SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI I ROZWOJU DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - styczeń 2021-1


Opublikowano

w

,

przez