Jaka ustawa o ochronie klimatu dla Polski?

Na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Środowiska, Energii i Klimatu posłowie ugrupowań opozycyjnych wraz zespołem autorskim i organizacjami prośrodowiskowymi dyskutowali nad projektem ustawy o ochronie klimatu dla Polski.

Na posiedzeniu przedstawiony został projekt ustawy o ochronie klimatu – aktu prawnego, który będzie mobilizować do realizacji wizji czystej i bezpiecznej Polski.

Projekt ustawy napisali polscy prawnicy(-czki), eksperci(-tki) od prawa ochrony środowiska. Bierze on pod uwagę polskie realia, ale też doświadczenia krajów europejskich. A oto główne założenia ustawy:

? Polska neutralna klimatycznie najpóźniej do 2050

? Plany adaptacji do zmian klimatu na poziomie kraju, województw i gmin – m.in. retencja wód, walka z betonozą, ochrona przed powodziami, dostosowanie infrastruktury, np. dróg do wyższych temperatur

? Co najmniej 1% PKB, rocznie na ochronę klimatu i mieszkańców przed skutkami susz, powodzi i nawałnic; obecnie na ochronę klimatu w budżecie zapisano dziesięciokrotnie mniej, czyli ok. 375 mln zł

? Weryfikacja znaczących inwestycji pod kątem ich bezpieczeństwa dla ludzi i klimatu

? Nowe prawo – prawo do życia w bezpiecznym klimacie

? Powołanie Rady Ochrony Klimatu, która będzie sprawdzać, czy władze dbają o klimat

? więcej na stronie: https://www.clientearth.pl/dlaczego-polska-potrzebuje-wlasnej-ustawy-o-ochronie-klimatu/

#ŁączyNasKlimat

Oto moja wypowiedź w dyskusji, a poniżej link do relacji video z całego posiedzenia.https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje_arch.xsp#DC6787432CF45CEEC125896E00447243


Opublikowano

w

,

przez