Interpelacja wspólna nr 21942 domagająca się zmian w systemie kwarantanny

Niektóre osoby, zwłaszcza ozdrowieńcy czy osoby dysponujące negatywnym wynikiem testu powinny być inaczej traktowane w systemie nakładania obowiązku kwarantanny niż pozostałe osoby podejrzane o kontakt z zarażonymi. O to pytam wraz z  grupą posłów Ministra Zdrowia. Oto tekst interpelacji i poniżej odpowiedź ministerstwa.

Interpelacja nr 21942 do Ministra Zdrowia -Covid-19 – kwarantanna

interpelacja nr 21942 do Ministra Zdrowia -Covid-19 - kwarantanna-1 kopia

ODPOWIEDŹ Min. Zdrowia na interpelacje 21942

ODP_Min

 


Opublikowano

w

,

przez