Interpelacja nr 33454 w sprawie braków żywności i środków higienicznych w punktach pomocy dla uciekinierów z Ukrainy

Zadałam pytania w tej sprawie Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zapytałam czy rząd podejmuje działania mające na celu rozwiązanie tego problemu i czy planowana jest systemowe działanie rządu poprzez sukcesywne dostawy do punktów pomocy żywności i środków higienicznych dla uchodźców z Ukrainy? Czy rząd czyni starania o taką pomoc ze strony charytatywnych
organizacji międzynarodowych?
Czy i w jakim zakresie rząd ubiega się o pomoc w tym zakresie od innych państw a także
w ramach dostępnych na ten cel środków UE?

Odpowiedź ministerstwa poniżej:


Opublikowano

w

, ,

przez