Europa będzie bezpieczniejsza w zakresie zapasów gazu

To wielki sukces, że państwa unijne i Parlament Europejski porozumiały się w sprawie nowych przepisów dotyczących magazynowania gazu w Unii Europejskiej. Unia Europejska chce zapełnić magazyny gazu w 85 proc. do listopada 2022 r. Głównym negocjatorem z ramienia PE był premier prof. Jerzy Buzek!

Porozumienie zakłada, że w tym roku państwa UE powinny osiągnąć poziom zapełnienia magazynów w 85 proc. przed 1 listopada (w kolejnych latach będzie to 90 proc.).

Jak można przeczytać w komunikacie PE, w ramach negocjacji zwiększono elastyczność dochodzenia każdego roku do wyżej wymienionych celów do 5 proc., co ma zapobiec sztucznemu windowaniu cen przez producentów gazu.

Podkreślono, że wypełniając cele, kraje powinny najpierw wykorzystać mechanizmy rynkowe, a dopiero później sięgać po te nierynkowe – np. pomoc publiczną.

Jednocześnie, po raz pierwszy wprowadzono do prawa UE mechanizm dobrowolnych wspólnych zakupów gazu przez państwa UE. W proces zapełniania magazynów gazem (monitorowanie jego przebiegu) została włączona Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER).

Porozumienie zakłada także, że wymóg certyfikacji magazynów – jako infrastruktury krytycznej – będzie obowiązywał bezterminowo (Rada chciała, by jedynie przez kilka najbliższych lat). Negocjatorzy PE przekonali Radę do skrócenia o ponad miesiąc czasu certyfikacji operatorów magazynów gazu.

Przewidziano też obowiązek uwzględniania przez kraje UE tzw. scenariusza S-1 (przerwania całych dostaw gazu z jednego państwa) w ich planach prewencyjnych i planach działań antykryzysowych.

Wynegocjowane regulacje otwierają państwom członkowskim możliwość korzystania m.in. z magazynów gazu na Ukrainie. Parlament Europejski gorąco zachęca wszystkie państwa członkowskie do udziału w takiej współpracy. Miałaby ona wymiar zarówno praktyczny, jak i symboliczny.

Aby nowe przepisy weszły w życie, porozumienie musi zostać przyjęte formalnie przez Radę (państwa UE) oraz w głosowaniu w PE. Parlament Europejski zamierza głosować nad tym porozumieniem podczas sesji plenarnej w czerwcu.

To kolejny sukces naszego śląskiego europosła. Serdecznie gratuluję i dziękuję!


Opublikowano

w

przez

Tagi: