Eko kwadrans nr 7 o spalarniach odpadów

W gościnnym studio regionalnej telewizji TVT w mojej audycji Eko kwadrans rozmawiałam z mgr inż. Tomaszem Goldą – ekspertem środowiskowym i jednocześnie działaczem społecznym o możliwościach kontroli społecznej nad projektowanymi regionalnie inwestycjami mogących negatywnie oddziaływać na środowisko. Przykładem była projektowana spalarnia odpadów w Łaziskach. Rozmawialśmy też o spalaniu odpadów komunalnych

Zapraszam do obejrzenia rozmowyOpublikowano

w

, ,

przez