Domagamy się równego dostępu wszystkich obywateli do wsparcia przedsięwzięć zapewniających poprawę efektywności energetycznej budynków!

Nie trzeba nikomu w Polsce przypominać jak śmiertelne żniwo zbiera smog.

Nie trzeba też podkreślać jak kolejne podwyżki cen energii drenują budżety polskich rodzin.

Dziś każda rodzina głowi się nad tym, jak poradzić sobie z tym problemem; jak wymienić „kopciuch” na ekologiczne źródło ciepła, które nie truje, jak ocieplić dom, by na ciepło wydawać mniej. Bo wiadomo, że programy rządowe nie spełniają swojej roli.

Ale z tym problemem poradził już sobie Arcybiskup Metropolita Wrocławski Józef Kupny z pomocą Prezesa Maciej Chorowskiego w towarzystwie wiceprezesów Zarządu NFOŚiGW, którzy 5 marca b.r. przywieźli 100% z państwowej kasy czyli ok. 9,7 mln zł dotacji oraz ponad 1 mln niskooprocentowane pożyczki na termomodernizację obiektów Kurii.

Tutaj informacja NFOŚ o wydarzeniu – czytaj całość: http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1726,termomodernizacja-zabytkowych-obiektow-sakralnych-w-woj-dolnoslaskim.html

Screenshot_2021-03-10 Aktualności O Funduszu(2)

Przedsięwzięcie praktycznie w całości sfinansowane z dotacji NFOŚ to termomodernizacja sześciu budynków: w tym mieszczą się dwa domy kanoniczne i jeden dom wikariuszy oraz Centrum Duszpasterstwa Archidiecezji czy Wyższe Seminarium Duchowne.

Koszt całkowity przedsięwzięcia oszacowano na ponad 10,8 mln zł.

Źródłem dofinansowania wrocławskiego przedsięwzięcia jest program NFOŚiGW „Budownictwo Energooszczędne, Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

Na finansowanie projektów można otrzymać do 95%% dotacji i do 100% uzupełniającej preferencyjnej pożyczki (na 2% )

Skorzystać mogą m.in. kościelne osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jak również stowarzyszenia i fundacje powołane do życia przez te podmioty na termomodernizację i instalacje oraz niskoemisyjne źródła energii dla:

-obiektów sakralnych, budynków towarzyszących,

-budynków administracyjno – gospodarczych,

-budynków zamieszkania zbiorowego związanego z kultem religijnym, (klasztory, domy rekolekcyjne, domy pielgrzyma)

-innych przeznaczonych na potrzeby kultury, kultu religijnego, oświaty, opieki, wychowania, nauki itp

Jednocześnie pamiętać trzeba, że z chwilą objęcia władzy przez PiS zlikwidowane zostały programy wspierające termomodernizację obiektów samorządowych w tym wielomieszkaniowych np. „Program Kawka”.

 

W porównaniu, warto przytoczyć na jaką pomoc państwa może liczyć uboga , w przeciwieństwie do bogatej Kurii, Kowalska i Kowalski:

Oto Program „Czyste Powietrze” obowiązuje od 19 września 2018. Jego celem jest walka z największymi trucicielami powietrza, jakim są są domy jednorodzinne, a ściślej wykorzystywane do ich ogrzewania przestarzałe piece. Od 2021 roku mamy wyższe dotacje dla osób o niższych dochodach.

A mianowicie: aby dostać wyższą dotację – nawet do 37 tys. zł – na wymianę kopciucha i termomodernizację domu, potrzebne jest zaświadczenie o dochodach wydane przez gminę.

Osoby fizyczne (właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych) o dochodach miesięcznych do 1400 zł/os. (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1960 zł (gospodarstwa jednoosobowe), mają szansę na dotację do 60% poniesionych kosztów realizacji eko-inwestycji (maksymalnie 37 tys. zł).

Całość to min 70 tys., które musi wydać rodzina np. 2+2 o dochodach miesięcznych 2.800 zł !

Może wziąć pożyczkę – ale  gdzie zdolność kredytowa?!

Kolejny program „Stop smog” – tym razem za pośrednictwem gmin dla rodzin skrajnie ubogich energetycznie, które samodzielnie nie stać na przeprowadzenie antysmogowych inwestycji.

Od „Czystego powietrza” różni go to, że termomodernizację budynku i wymianę kotła przeprowadza nie beneficjent, lecz gmina.

Samorząd zapewnia 30 proc. wkładu własnego, a rząd dokłada pozostałe 70 proc, poprzez Fundusz Termomodernizacji i Remontów ale kosztem wspieranych wcześniej termomodernizacji budynków wielorodzinnych. W ciągu blisko 2 lat programu „Stop smog” podpisano tylko kilka umów z samorządami na termomodernizację i wymianę kotłów grzewczych w ponad 1,1 tys. domów jednorodzinnych. Wydano raptem 50 mln czyli 45,5 tys na budynek z tego państwo 30 mln resztę gminy.

Na zakończenie: kuriozum jest argumentacja NFOŚiGW za przyznaniem dotacji Archidiecezji Wrocławskiej, która „ jest jedną z najstarszych polskich, kościelnych jednostek administracyjnych. Jej początki wiążą się z zaraniem państwa polskiego, a także chrześcijaństwa w Europie Środkowo-Wschodniej. Jako diecezja została utworzona za rozporządzeniem papieskim, na Zjeździe Gnieźnieńskim w 1000 r.”

Przypominam, że państwo polskie jest trochę starsze, więc Polki i Polacy mają większy tytuł by ubiegać się o jego opiekę przed jakąkolwiek instytucją…

 

 

 


Opublikowano

w

,

przez