Czy fundowanie galowego umundurowania leśnikom poprawi stan środowiska w kraju ?

Na posiedzeniu sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, które odbyło się 28 grudnia ub.roku, posłowie rozpatrzyli i zaopiniowali dla Komisji Finansów Publicznych rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2024 w zakresie środków przeznaczonych na dział „środowisko”

Zadałam pytania przedstawicielowi ministerstwa sprawie „wrzutek” do budżetu jakie zostały zapisane przez dwutygodniowy rząd Morawieckiego.

Oto zapisane fragmenty posiedzenia komisji z moimi wypowiedziami. Zapraszam do obejrzenia. Relacja z całego posiedzenia w linku pod video.

https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/transmisje_arch.xsp?rok=2023&month=12#37ACE061A0167892C1258A8C004DF7A1


Opublikowano

w

,

przez