CO się dzieje aktualnie wokół inwestycji CPK

W Centrum Aktywności Społecznej w Mikołowie jako przedstawiciel Ustawodawcy i przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu d/s przeskalowanych projektów spotkałam się z mieszkańcami miasta w debata publicznej o stanie prawnym, ekonomicznym i społecznym na zakończenie kadencji Sejmu RP w kontekście przyjętej nowelizacji ustawy ocenowej o dostępie do informacji o środowisku, nowelizacji ustawy prawo geologiczne i nowelizacji ustawy prawo górnicze w perspektywie realnego ryzyka realizacji przeskalowanych, szkodliwych gospodarczo i społecznie inwestycji Kolei Dużych Prędkości linii KDP 170 oraz projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego CPK.

Jako przedstawiciel strony społecznej wystąpił również ekonomista, dr Bartłomiej J. Gabryś, który przedstawiał aspekty ekonomiczne zagrożeń związanych z tymi inwestycjami.

Dyskusję moderował Tomasz Orłowski i Wojciech Wałęga. Spotkanie było długie i interesujące, zwłaszcza w warstwie dotyczącej zróżnicowanych postaw Mikołowian wobec zamierzeń CPK.

Relacja wsparta fotografiami Dawida Głodkowskiego i Krzysztofa Moronia


Opublikowano

w

,

przez