Co przyniesie nam wdrożenie dyrektywy SUP?

Ostatnio Sejm z dużym opóźnieniem przyjął ustawę wdrażającą dyrektywę Parlamentu UE – „SUP” od angielskiego Single – Use Plastik. Dyrektywa ta jest zwana często „dyrektywą plastikową” a dotyczy zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Jej celem jest popularyzacja i wdrażanie w praktyce biznesowej jednego z elementów koncepcji gospodarki obiegu zamkniętego.

Zmiany w polskim prawodawstwie, które ma przynieść nowa ustawa to:

-ograniczenia dot. stosowania produktów takich jak kubki na napoje, wieczka oraz pojemniki na posiłki – jednorazowe z tworzyw sztucznych, poprzez wprowadzenie opłaty produktowej w wysokości maksymalnie 1 zł;

-zakaz wprowadzania do obrotu produktów takich jak: plastikowe, jednorazowe słomki, sztućce, talerze, patyczki higieniczne, styropianowe kubki i pojemniki na żywność, łącznie 9 rodzajów produktów.

-obowiązek wprowadzenia oznaczeń produktów takich jak tampony, podpaski, chusteczki nawilżane, wyroby tytoniowe- informujących konsumenta o tym, że produkt stanowi zagrożenie dla środowiska naturalnego.

Zapraszam do wysłuchania nagrania audycji w radio Vanessa.

Przepisy wejdą w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy. Natomiast szereg przepisów zacznie funkcjonować w terminie późniejszym.

Od dnia 1 stycznia 2024 r. stosuje się:

– przepisy dotyczące poboru opłaty od użytkownika końcowego nabywającego produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienione w załączniku nr 6 do ustawy będące opakowaniami lub napoje lub żywność pakowane przez przedsiębiorcę je oferującego w tych produktach i przekazywania opłaty,

– przepisy dotyczące opłat związanych z kosztami zbierania i przetwarzania odpadów z publicznych systemów zbierania oraz kosztami uprzątania tych odpadów, – przepisy dotyczące obowiązku finansowania publicznych kampanii edukacyjnych,

– przepisy dotyczące zapewnienia dostępności opakowań alternatywnych do produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienionych w załączniku nr 6 do ustawy będących opakowaniami wytworzonymi z materiałów innych niż tworzywa sztuczne, w tym innych niż tworzywa sztuczne ulegające biodegradacji, lub dostępności opakowań wielokrotnego użytku (art. 3b ust. 3),

– przepisy dotyczące zapewnienia zbierania do celów recyklingu narzędzi połowowych stanowiących odpady zawierających tworzywa sztuczne.

Przepisy dotyczące możliwości wprowadzania do obrotu produktów w jednorazowych opakowaniach na napoje będących pojemnikami z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do trzech litrów tylko wtedy, jeżeli ich zakrętki i wieczka wykonane z tworzyw sztucznych pozostają przymocowane do tych pojemników podczas etapu zamierzonego użytkowania napoju – wchodzą w życie od dnia 1 lipca 2024 r.
– Obowiązek zapewnienia poziomów selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych przez wprowadzających produkty w opakowaniach na napoje będących butelkami jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych o pojemności do trzech litrów – poziomy obowiązują od 2025 r.

– Obowiązek zapewnienia minimalnej zawartości materiału pochodzącego z recyklingu w opakowaniach na napoje będących butelkami jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych o pojemności do trzech litrów – poziomy obowiązują od 2025 r.

Do pobrania :

Uzupełnieniem tej audycji niech będzie zamieszczony niżej do przejrzenia raport „Tworzywa – Fakty”. Zapraszam do kliknięcia w obrazek lub link.

Opublikowano

w

przez