12% MIESZKAŃCÓW POLSKI DOŚWIADCZA UBÓSTWA ENERGETYCZNEGO

Instytut Badań Strukturalnych (IBS) prowadzi badania nad ubóstwem energetycznym od 2015 roku. Niniejsza publikacja przedstawia najnowsze oszacowania skali zjawiska, dokonane w oparciu o najbardziej aktualne dane z Badania Budżetów Gospodarstw Domowych 2016 (GUS). Dzięki wypracowaniu i zaadaptowaniu do polskich warunków miar ubóstwa energetycznego precyzyjnie określamy skalę zjawiska i jego ewolucję w czasie. Identyfikujemy grupy społeczne najbardziej dotknięte problemem oraz określamy, w jakim stopniu ubóstwo energetyczne pokrywa się z ubóstwem dochodowym.

W celu zapoznania się z treścią raportu – kliknij w link IBS_Brief_Report_Uboěstwo_energetyczne_w_Polsce_2012-2016-1 lub w obrazek poniżej

IBS_Brief_Report_Uboěstwo_energetyczne_w_Polsce_2012-2016-1-1


Opublikowano

w

przez