Polecam interesującą publikację pod redakcją naukową dr Krzysztofa Księżopolskiego.

Walka ze smogiem ewoluowała od działań o charakterze lokalnym do działań o charakterze krajowym. Wynika to z istotnego wzrostu świadomości ekologicznej obywateli będącego efektem działania zarówno organizacji pozarządowych (NGO) jak również publikacji danych o jakości powietrza w Polsce przez instytucje krajowe, (NIK), europejskie i międzynarodowe. Zasadniczym czynnikiem mobilizującym opinię publiczną jest negatywny wpływ smogu na zdrowie; Jakość powietrza wpływa na jakość produkowanej żywności, która stanowi główne źródło dochodów rolników. Biorąc pod uwagę znaczenie żywności jako towaru eksportowego i konsumowanego w kraju walka ze smogiem na obszarach wiejskich nabiera jeszcze większego znaczenia;

Te i kolejne wnioski nasuwające się po lekturze opracowania znajdziecie po kliknięciu w link Wykorzystanie potencjału OZE-W walceze smogiemna terenach wiejskich.RAPORT-2   lub w obrazek poniżej.

Publikacja powstała w ramach projektu III. Edycji Międzynarodowej Konferencji: „Rozwój energetyki rozproszonej a ograniczenie smogu na obszarach wiejskich” i została sfinansowana oraz zorganizowana w ramach projektu Forum Inicjatyw Rozwojowych Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Uzyskała także dofinansowanie z Fundacji Konrada Adenauera w Polsce.

 Wykorzystanie potencjału OZE-W walceze smogiemna terenach wiejskich.RAPORT-2-1