W nocy z 2 na 3 maja 1921 r., po niekorzystnym dla Polski wyniku plebiscytu na Górnym Śląsku z marca, wybuchło III powstanie śląskie. Było ostatnim z trzech zbrojnych zrywów polskiej ludności na tym obszarze. Na czele III powstania stanął  Wojciech Korfanty. Walki trwały dwa miesiące, a najbardziej zacięte boje toczono o Górę Świętej Anny. Równolegle do działań zbrojnych prowadzone były zabiegi dyplomatyczne. Na nie liczył Korfanty, traktujący powstanie jako demonstrację zbrojną, argument w politycznych negocjacjach. Po ustaniu walk Rada Ambasadorów zdecydowała o korzystniejszym dla Polski podziale Śląska.

177637_1619967858_54583700  1280px-III_powstanie_śląskie_(1-H-440)

Raciborska Platforma Obywatelska uczciła tę rocznice tradycyjnie składając kwiaty pod pomnikiem Powstań Śląskich.

Dziś, w stulecie wybuchu III Powstania Śląskiego, oddajmy należną cześć powstańcom, którzy bili się o taką właśnie wolność, taki pokój i taki europejski wymiar mojego rodzinnego Śląska.

I wywalczyli to dla Polski bo warto w tym miejscu przypomnieć, jakie zamiany w związku z tym zaszły:
Śląsk po przyłączeniu do Polski stanowił 1,1 % powierzchni kraju a wytwarzał 2/3 jego PKB i 80% eksportu.
Wraz z włączeniem Śląska majątek przemysłowy II RP wzrósł z ok. 100 mln zł do ponad 275 mln zł.
Na Śląsku było 1,5 % analfabetów, przy dochodzącym do 50 odsetku analfabetyzmu na Kresach.
 

1620041497_mg_2013-

1620041490_mg_2012-  1620041504_mg_2015-