Rząd zamierza ustawowo wesprzeć likwidację i rewitalizację terenów zdegradowanych

Zabierałam głos na posiedzeniu wspólnym Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej podczas którego debatowaliśmy nad rządowym projektem ustawy o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych. Ustawa moim zdaniem powinna objąć także , a może przede wszystkim tereny zdegradowane, z którymi historycznie nie potrafimy sobie poradzić. Sugerowałam, że finansowanie likwidacji składowisk …

Czytaj dalej...