Jak szkoła może i powinna działać w pandemii – relacja z konferencji prasowej

1 września to nie tylko tradycyjny dzień rozpoczęcia nauki w szkołach, ale także kolejna rocznica napaści nazistowskich Niemiec na Polskę w 1939 roku i początek kilkoletniej gehenny wojennej większości narodów świata. O tych ważnych sprawach rozmawiałam z raciborskimi mediami na zorganizowanej w biurze poselskim konferencji prasowej. Niżej relacja z wydarzenia przygotowana przez Raciborską Telewizję Kablową i portal Nowiny.pl

169060_1598995202_85446900 konfa GL 01.09.2020 -2

Nowiny.pl :

„Szefowa raciborskiej Platformy Obywatelskiej zaprezentowała lokalnym mediom rekomendacje dla organizacji procesu nauczania przygotowane przez Klub Parlamentarny Koalicji Obywatelskiej.

W pierwszym dniu nowego roku szkolnego pani poseł podkreśliła, że zdobywaniu wiedzy powinno towarzyszyć poczucie bezpieczeństwa, a czas związany z pandemią nie daje takiego poczucia. Dla Lenartowicz tegoroczny „pierwszy dzwonek” był szczególny, bo edukację zaczęła jej wnuczka.

Jej zdaniem Ministerstwo Edukacji Narodowej nie wykorzystało właściwie długiego czasu nieobecności uczniów w placówkach na przygotowanie ich do powrotu do szkół.

Klub parlamentarny KO zwrócił się do MEN, przeprowadzając wcześniej szerokie konsultacje z dyrekcjami szkół i samorządowcami na temat jak szkoła może i powinna funkcjonować w warunkach pandemii. – To są propozycje od tych, którzy są najbliżej tematu – zaznaczyła G. Lenartowicz.

Rekomendacje dotyczą m.in.:

 1.  Wprowadzenia hybrydowego (mieszanego) systemu nauki jako podstawowego. Decydowałby o nim sam dyrektor. Starsi wiekiem uczniowie uczyliby się stacjonarnie tylko w wyznaczone dni tygodnia.
 2.  Zapewnienia dyrektorom większej elastyczności w układaniu planu lekcji i przerw
 3.  Zminimalizowania treści podstawy programowej
 4.  Objęcie opieką świetlicową wszystkich uczniów, którzy takiej opieki potrzebują
 5.  Automatyczne przechodzenia na naukę zdalną w strefach czerwonych
 6.  Skutecznego przeciwdziałania zjawisku znikających z systemu uczniów
 7.  Pilnego wprowadzenia wytycznych dla łączenia praktyk zawodowych z nauką
 8.  Zmiany wytycznych dla przedszkoli (wielkości grup i powierzchni sal)
 9.  Stworzenia platformy wymiany pomysłów organizacyjnych i dobrych praktyk dla dyrektorów
 10.  Przesunięcia terminu rozpoczęcia szkoły do 15 września
 11.  Zapewnienia zdalnego nauczania chorym uczniom
 12.  Wycofania się z pomysłu kar dla rodziców, którzy w obawie o zdrowie dziecka zdecydują o jego pozostaniu w domu
 13.  Zniesienia obowiązku noszenia maseczek w szkołach z małą liczbą uczniów
 14.  Stworzenia „gorącej linii” z Sanepidem dla dyrektorów szkół
 15.  Zakupu bramek do mierzenia temperatury w szkołach powyżej 400 uczniów
 16.  Dostępności bezpłatnych testów dla nauczycieli i pracowników szkół
 17.  Wprowadzenia możliwości pracy zdalnej dla nauczycieli z grup ryzyka (60+ lub chorych na choroby przewlekłe)”

Relacja RTK:

 


Opublikowano

w

,

przez